Правове регулювання діяльності нотаріату (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Дякович М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Дякович М. М.

Опис курсу

Мета – опанування теоретичних та практичних проблем організації та функціонування інституту нотаріату в Україні, його функції та принципи діяльності, вивчення нотаріальних дій та основних правил їх вчинення; правочинів, які посвідчуються нотаріально, дослідження процесуальних особливостей їх посвідчення, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Завдання – аналіз законодавчих актів, які встановлюють порядок організації та здійснення нотаріальної діяльності, цивільного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, зокрема Постанов Пленуму Верховного Суду України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Законодавчі акти

 1. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 2. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 3. Земельний кодекс України № 2768-III вiд 25.10.2001 //Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002 р. — 2002. — № 3. — Ст. 27.
 4. Сімейний кодекс України № 2947-III від 10.01.2002 //Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 31.05.2002. — 2002 р. —  № 21. — Ст. 135.
 5. Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 // Офіційний вісник України офіційне видання від 10.12.2010. — 2010. — № 92. — Ст. 9.
 6. Про нотаріат: Закон України №3425-ХІІ від 02.09.1993 //Відомості Верховної Ради України вiд 28.09.1993. — 1993. — № 39. —  Ст. 383.
 7. Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19.09.1991 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991. — 1991. — № — Ст. 682.
 8. Про заставу: Закон України №2654-ХІІ від 02 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України від 24.11.1992. — 1992. — № 47. —  Ст. 642.
 9. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України №2482-ХІІ від 19 червня 1992 // Відомості Верховної Ради України  від 08.09.1992. — 1992. —  № 36. —  Ст. 524
 10. Про охорону дитинства: Закон України №2402- IІІ від 26. 04. 2001 // Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 27.07.2001. — 2001. — № 30. —  Ст. 142.
 11. Про іпотеку: Закон України №898-IV від 05. 06.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 19.09.2003. —2003 р. — № 38. — Ст. 313.
 12. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України № 1255-IV від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 12.03.2004. — 2004. — № 11. — Ст. 140.
 13. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України № 1878-VI від 11.02.2010 // Відомості Верховної Ради України вiд 17.12.2004. —   —   № 51. —   Ст. 553.
 14. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів України № 703 від 22 червня 2011 р. // Офіційний вісник України вiд 15.07.2011.  —   —   № 51. —  Ст. 80.
 15. Про державний земельний кадастр: Закон України № 3613-VI вiд 07.07.2011 // Офіційний вісник України вiд 15.08.2011. — 2011. — № 60. — Ст. 64.
 16. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України №2623-IV від 02. 06. 2005 // Офіційний вісник України від 08.07.2005. — 2005. — № 25. —  Ст. 45.
 17. Про міжнародне приватне право: Закон України №2709- IV від 23. 06. 2005 // Відомості Верховної Ради України вiд 12.08.2005. — 2005. — № 32. —  Ст. 1278.
 18. Про Консульський статут України: Указ Президента України №127/94 від 02. 04. 1994 // Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua
 19. Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій: Указ Президента України №762/98 від 10.07.1998// Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua
 20. Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: Постанова Кабінету Міністрів України №419 від 15.06.1994 // Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua
 21. Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: Постанова Кабінету Міністрів України № 923 від 31.08.2011 // Офіційний вісник України вiд 09.09.2011. — — № 67. —   Ст. 70.
 22. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України №7-93 від 21. 01.1993 //  Відомості Верховної Ради України вiд 30.03.1993.  — 1993. —  № 13. —    Ст. 113.
 23. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України №1107/5 від 22.06.2009 // Офіційний вісник України вiд 10.07.2009. — —  № 49. —  Ст. 108.
 24. Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса: Наказ Міністерства юстиції України №871/5 від 22.03.2011 // Офіційний вісник України вiд 11.04.2011. — —   № 25. —   Ст. 28.
 25. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: Наказ Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 // Офіційний вісник України від 30.12.2010. — 2010. —   № 98. —  Ст. 164.
 26. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України: Наказ Міністерства юстиції України №22/5 від 25.08.1994 // Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua.
 27. Про затвердження Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства: Наказ Міністерства юстиції України № 2260/5 від 24.12.2008 // Офіційний вісник України вiд 12.01.2009. —    —  № 100. —    Ст. 472.
 28. Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України №142/5/310 від 27.12. 2004 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2005. — —  № 52. —  Ст. 796.
 29. Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України № 1707/5 від 23.06.2011 // Офіційний вісник України вiд 08.07.2011. — —  № 49. —  Ст. 9.
 30. Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності: Наказ Міністерства юстиції № 888/5 від 23.03.2011 // Офіційний вісник України вiд 09.07.1998. — —  № 25. —  Ст. 156.
 31. Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру: Наказ Міністерства юстиції України №3/5 від 04.01.1998 // Офіційний вісник України вiд 19.02.1998. — —   № 5.  —  Ст. 153.


Судова практика

 1. Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 31. 01. 1992 // Офіційний сайт Верховної Ради України — www.rada.gov.ua.
 2. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 28. 03. 1972 // Офіційний сайт Верховної Ради України — www.rada.gov.ua.
 3. Про судову практику в справах про визнання угод недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06. 11. 2009 // Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 4. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 16. 04. 2004 // Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 5. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 04. 10.1991 // Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 6. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №20 від 22. 12. 1995 // Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 7. Про судову практику у правах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 30. 05. 2008 // Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 8. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №11 від 21. 12. 2007 // Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 9. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 15. 05. 2006// Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.
 10. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06. 11. 2009// Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.


Базова література, наявна в бібліотеці факультету

 1. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права : навчальний посібник — К.: Істина, КНТ, ЦУЛ, 2016. — 686 с.
 2. Дякович М.М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України : практичний посібник. —К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.
 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. — Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. — К.: Істина, 2008. — 992с.
 4. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник/Т. В. Боднар, О.В. Дзера , Н.С.Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. — К.: Юрінком  Інтер, 2009. — 756 с.
 5. Цивільне та сімейне право України : підручник / За ред. Харитонова Є.О., Голубєвої Н.Ю. – К.: Правова єдність, 2009. — 968 с.
 6. Дякович М. М. Сімейне право: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів). – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.
 7. Дякович М. М. Податковий практикум для нотаріуса. Практичний посібник. – К.: Істина, 2012. – 304 с.
 8. Фурса С.Я. Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом:Підручник в трьох книгах 3-те вид., допов. І переробл. – К.: Альтера, 2015. – 484 с.
 9. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. –К.: Знання, 2008.


Додаткова література

 1. Ахмедов Ч.Н. Нотариат как структурно-функциональный элемент правоохранительной системы России: опыт ретроспективного анализа. — СПб, 2006. —102 с.
 2. Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка.Монография. — Москва: Проспект, 2011. — 152 с.
 3. Вергасова Р.И. Нотариат в России : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. — 464с.
 4. Вещикова И.Н., Карасева В.П. Брачный контракт. Заключать или нет? —М.: Эксмо, 2007. — 144 с.
 5. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ: научно-практ. изд. — М.: Экзамен, 2004. — 496 с.
 6. Гладковская Е.И. Имущественные интересы семьи в семейных правоотношениях: Монография. Краснодар. — — 188 с.
 7. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2006. — 128 с.
 8. Дякович М.М. Учасники заставних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — — Випуск 37. – Ст. 324-327.
 9. Дякович М.М. Застава: всі предмети без секретів // Нотар. — №11. — — Ст.18-23.
 10. Дякович М.М. Роль поручителя // Нотар. — №12. — липень 2003 р. — С.12-14.
 11. Дякович М.М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора. – Львів: Місіонер. — — 512 с.
 12. Дякович М.М. Нотаріат в системі органів по здійсненню захисту майнових прав дитини // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 р., Одеса / за ред. проф. Ю.М. Оборотова; Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2007. — Ст.170 — 174
 13. Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — №1 (29). —– Ст. 71 — 75.
 14. Дякович М.М. Визнання шлюбного договору недійсним // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. — Ст.173 — 174
 15. Дякович М.М. Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України. // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика (ADR): матеріали Третього львівського міжнародного форуму (Львів, 26-29 травня 2010 року) /відп. за вип. І.І. Дутка. — Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. — Ст.247-251.
 16. Дякович М.М. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин» за сімейним законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2010», Ялта, Крим 11-15червня 2010 р. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — Ст. 61 – 66
 17. Дякович М.М., Сеник С.В. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин»: теоретично-практичні аспекти// Вісник Верховного Суду України. — №2. — — Ст.37-44
 18. Заповіт подружжя: правове регулювання та аналіз судової практики//Мала енциклопедія нотаріуса. — №55. — — Ст. 58-62
 19. Дякович М.М. Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України// Матеріали Міжнародної наукової конференції 04 грудня 2010 року. — Одеса: Фенікс, 2010. — С.92-96
 20. Дякович М.М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник. – Київ: Алерта, Центр учбової літератури, 2011. — 344 с.
 21. Дякович М.М. Заповіт подружжя//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства», 25 лютого 2011 року. — Харків: Кроссроуд. — Ст.177-179
 22. Дякович М.М. Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом //Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного права». — Харків, 2011. — Ст. 107-111
 23. Дякович М.М. Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом// Мала енциклопедія нотаріуса. — №3 (57). — — Ст. 114 — 117
 24. Дякович М.М. Правовий аналіз законодавчих змін щодо поширення правового режиму спільної сумісної власності подружжя на приватизоване майно (житло та земельні ділянки) // Мала енциклопедія нотаріуса. — № 58. — — Ст. 150-153
 25. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Правовий зміст поняття «накладання заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації»// Митна справа. — № 3(75). — – Ст. 253-258
 26. Дякович М. М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 1 (29). – С. 71-75.
 27. Дякович М. М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблеми питання // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4 (126). – С. 72-78 (у співавторстві з Юркевичем Ю. М.).
 28. Дякович М. М. Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 5 (140). – С. 21-26 (у співавторстві з Тарасенко Л. Л.).
 29. Дякович М. М. Окремі питання нотаріального провадження у справах про прийняття спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 3. – С. 17-26 (у співавторстві з Федорич І. Я.).
 30. Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 9. – С. 20-27.
 31. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7. – С. 73-77.
 32. Дякович М. М. Сімейні права та інтереси як об’єкт правової охорони та захисту нотаріусом // Журнал «Адвокат». – 2014. – № 3. – С. 28-31.
 33. Дякович М. М. Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 8 (143). – С. 18-23 (у співавторстві з Юркевичем Ю.М.).
 34. Дякович М. М. Охорона і захист нотаріусом прав та інтересів інших членів сім’ї та родичів при здійсненні спадкування // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 2. – С. 36-44.
 35. Дякович М. М. Поняття інтересу в сім’ї та у сімейних відносинах: цивільно-правовий аспект // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 3. – С. 78-87.
 36. Дякович М. М. Сімейні права як об’єкт правової охорони і захисту нотаріусом // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 4. – С. 4-9.
 37. Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 144-146.
 38. Дякович М. М. Нотаріус як медіатор // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 54-55.
 39. Дякович М. М. Особливості нотаріальної охорони і захисту у спадкових правовідносинах // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2015. – № 1. – С. 136-140.
 40. Дякович М. М. Особливості охорони і захисту нотаріусом майнових прав та інтересів батьків і дітей // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – Ч. 3. – С. 71-76.
 41. Дякович М. М. Припинення правовідношення як один із способів охорони і захисту сімейних прав та інтересів у нотаріальній практиці // Наше право. 2015. – № 3. – C. 135-139.
 42. Myrosława Diakowycz. Niektóre problematyczne zagadnienia dotyczące rozporządzania wspólnym majątkiem małżonków na Ukrainie // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – 2012. – № 3. – 428-438.
 43. Дякович М. М. Договорные формы охраны и защиты прав и интересов других членов семьи и родственников // Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»). Республіка Молдова. – 2014. – № 5/2 (269). – С. 88-89.
 44. Дякович М. М. Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины // Национальный юридический журнал: теория и практика «Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică». Республіка Молдова. – 2014. – № 5(9). – С. 90-92.
 45. Дякович М. М. Охрана и защита прав собственности субъектов семейных правоотношений нотариусом // Молдавский журнал международного права и международных отношений – 2014. №4(34)– С. 104-108.
 46. Дякович М. М. Перспективи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: нотаріус – користувач чи реєстратор? // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 1 (61). – С. 166-170.
 47. Дякович М. М. Нотаріальне провадження у спадкових справах: окремі питання прийняття спадщини // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 6 (66). – С. 136-148 (у співавторстві з Федорич І. Я.).
 48. Дякович М. М. Охорона прав та інтересів подружжя у відносинах спадкування // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2013. – № 3 (69). – С. 117-129.
 49. Дякович М. М. Встановлення нотаріусом правосуб’єктності осіб як передумова охорони їх прав та інтересів // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2013. – № 6 (72). – С. 129-137.
 50. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України // Журнал «Нотаріат України». – 2014. – № 1-2. – С. 44-47.
 51. Дякович М. М. Правочини: Практика нотаріального посвідчення // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2013. – № 5-6. – 192 с.
 52. Дякович М. М. Охоронні функції нотаріуса при вчиненні правочинів щодо взаємного утримання подружжя // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2015. – № 1. – С. 55-70.
 53. Дякович М. М. Посвідчення правочинів щодо управління майном дітей та здійснення батьківських прав при відчуженні майна, а також по вихованню та утриманню дітей // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2015. – № 1. – С. 71-95
 54. Дякович М. М. Признание права и установление правоотношения как мера защиты семейных прав и интересов в нотариальном производстве // Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»), Республіка Молдова. – 2015. – № 2/3 (278). – С. 28-30.
 55. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. — Х.: Ксилон, 1997. —  236 с.
 56. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. — Х.: Ксилон, 1997. —  236 с.
 57. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України/ За ред. Є.О. Харитонова. — Х.: Одіссей, 2006. — 552 с.
 58. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы и вопросы. Выпуск 3/ Т.И. Зайцева; Федер. нотар. палата. Центр нотар. исслед. — М.: Волтерс Клувер, 2010. —   528 с.
 59. Земля: договори, суд, законодавство: науково-практичний коментар/ За заг. ред. С.Я. Фурси. — К.: Вид-ць Фурса С.Я.: КНТ, 2007. —  668 с.
 60. Ляшенко Ю., Кобзан С., Левков В. Операции с землей. — Х.: Фактор, 2007. —  824 с.
 61. Калиниченко Т.Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические вопросы развития. — М. : Норма : ИНФРА — М, 2010. — 224с.
 62. Козьяков Ю.М., Єрух А.М.Практичний курс нотаріату: Зразки нотаріальних документів, роз’яснення, коментарі. —  К.: Істина, 2006. —  576 с.
 63. Компьютер и Интернет в нотариальной практике/Александр Бенеш (и др.); Отв. ред. Йорг  Беттендорф;(пер. с нем. Трушников С.С.). —  М.: Волтерс Клувер, 2005. —  264с.
 64. Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов) /Петер Фар (и др.). — М.: Волтерс Клувер, 2005 . — 388с.
 65. Медвідь Ф., Усенко В., Медвідь Я. Нотаріальний процес в Україні. — К.: Атіка, 2006. —  324 с.
 66. Международное сотрудничество в нотариальной и судебной сфере / Под ред. В.В. Якова, И.Г. Медвкдква. — СПБ.: Издательство юридического факультета СПб. Гос. Ун-та, 2006. — 232с.
 67. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України/ За ред. В.М. Кравчука. — К.: Істина, 2007. — 632 с.
 68. Несмеянова И.А. Жилищные права несовершеннолетних граждан, нуждающихся в государственной защите. Учебное пособие. — М.: ЮРКОМПАНИИ, 2010. — 336 с.
 69. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За ред. В.М. Бесчастного. — К.: Знання, 2008. — 494 с.
 70. Настольная книга нотариуса:В2т. Том I: учебно-методическое пособие.2-е изд., испр. и доп. — М.: Волтерс Клувер,— 608 с.
 71. Настольная книга нотариуса:В2т. Том II: учебно-методическое пособие.2-е изд.,испр. и доп. — М.: Волтерс Клувер,— 624 с.
 72. Нотариат: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности „Юриспруденция”/ (Л.В.Щербачова и др.); под ред. Г.Б.Мирзоева, Н.А. Волковой,Л.В.Щербачовой. 4 изд., пере раб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАТА : Закон и право, 2010. — 447с.
 73. Обер Ж.-Л. Гражданско-правовая ответственность нотариусов. — М.: Фонд развития правовой культуры, 2007. — 168 с.
 74. Оглоблина О.М., Тихомиров М.Ю. Документы в семейных и наследственных правоотношениях. — М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. — 106 с.
 75. Остапюк Н.И. Нотариальная защита прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Юрлитинформ, 2008. — 248 с.
 76. Поповченко О.І. Захист і реалізація процесуальних прав нотаріуса (процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти). — Харків: Діса Плюс, 2007. — 184 с.
 77. Приватизація житла та її скасування. — К.: Вид-ць Фурса С.Я., 2007. — 152 с.
 78. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. 4-е изд., перераб. — М.: Норма, 2006. — 816 с.
 79. Проблеми гражданского, семейного и жилищного законодательства/ Отв. ред. В.Н. Литовкин. — М.: Городец, 2005. — 320 с.
 80. Прищепа В.П., Краснова Н.В., Свалов В.И. Нотариат: наследственные дела граждан (вопросы и ответы). Учебное пособие. Вып. 2. — Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2006. — 108 с.
 81. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: навчальний посібник. 2-е вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 519 с.
 82. Реутов С.И. Брачный контракт (стороны, содержание, порядок заключения, ограничения, изменения и его прекращения). — Пермь: Перм. ун-т, 2007. — 130 с.
 83. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. — К.: Ін Юре, 2003. — 532 с.
 84. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Правова Єдність, 2009. — 432 с.
 85. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской Федерации: Проблемы развития. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. — 442с.
 86. Семейное право: учебник/ Под ред. П.В. Крашенникова. — М.: Статут, 2007. — 302 с.
 87. Сімейне право України: підручник/ За ред. Гопанчука В.С. — К.: Істина, 2002. — 304 с.
 88. Формакидов Д.А. Вещное право проживания. — СПб: Юридический центр Пресс, 2006. – 177 с.
 89. Черемных И.Г. Теоретические основы независимого нотариата России. Монография. — М.: Буквовед, 2006. — 256 с.
 90. Шамба Н.Т., Кокин В.Н. Художественная юриспруденция. — М.: Норма, 2007. — 576 с.
 91. Ярков В.В.  Рассказов Нотариат и нотариальная деятельность: Учеб. пособие для курсов повышения  квалификации нотариусов. — М.: Волтерс Клувер, 2009. — 656с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – minjust.gov.ua
 3. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua
 4. Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України – http://informjust.ua/

Матеріали

Правове регулювання нотаріальної діяльності Компекс<a href="http://law.lnu.edu.ua/wp-content<a Робоча програма Правове регулювання діяльності нотаріату
Правове регулювання діяльності нотаріату

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус