Правова аргументація

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Луць Л. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924ЮРДC-51професор Луць Л. А.

Опис курсу

Мета: формування юридичного мислення, необхідного для здійснення  юридичної діяльності: правотворчої, правозастосовної, правотлумачної; засвоєння знань щодо сучасної теорії аргументації, зокрема правової, щодо співвідношення правових  та юридичних аргументів; формування вмінь та навичок аргументування змісту правотворчих, правозастосовних та правотлумачних актів та правового аргументування в цілому.

Предмет: сучасна теорія правової аргументації; особливості правової аргументації у правотворчості, правозастосуванні, правотлумаченні; питання правового аргументування в Україні у вітчизняній юридичній практиці.

Зміст: основи теорії аргументації; поняття та структура правової аргументації; правові аргументи; особливості аргументування у правотворенні, правозастосуванні, правотлумаченні; питання правового аргументування в Україні, техніка правового аргументування.

Місце у навчальному процесі: обов’язкова, 1 семестр.

У результаті вивчення дисципліни «Правова аргументація» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

  • поняття, види, структуру аргументації, основні підходи до розуміння правової аргументації;
  • поняття та види правової аргументації та правових аргументів, співвідношення правової та юридичної аргументації правових та юридичних аргументів;
  • особливості правової аргументації у правотворчості, правозастосуванні правотлумаченні;
  • особливості правотворчої аргументації у ході правових наукових досліджень.

вміти:

  • знаходити відповідні прийоми та засоби правової аргументації та застосовувати вміння та навички аргументування при створенні правових актів;
  • застосовувати техніку правового аргументування у правотворчості, правозастосуванні, правотлумаченні;
  • виявляти помилки правового аргументування у юридичній діяльності та її результатах і пропонувати способи їх подолання, вміти обґрунтовувати правову позицію;

здійснювати правове аргументування у ході правового дослідження, а також використовувати правові аргументи для обґрунтування наукових висновків.