Право зайнятості

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Мета викладання дисципліниознайомлення студентів з теоретичними та практичними проблемами права зайнятості, його становленням та розвитком, правовими засадами його формування, правовідносинами у сфері зайнятості та суб’єктами таких правовідносин, правовими формами зайнятості та місцем права зайнятості у системі права України.

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень щодо зайнятості, її здійснення шляхом укладення трудового та цивільних договорів, інших форм зайнятості та соціальних гарантій зайнятих громадян.

Рекомендована література

Література

Література:

 1. Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці. – К., 1999. – 114 с.
 2. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів в регіоні // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 2. – С.23.
 3. Бабаскін А.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 1996.
 4. Баланда А. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України. – K., 1999. – 57 с.
 5. Берко М.Д. Сільська зайнятість і форми господарювання в умовах формування ринку праці: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Львів, 1994.
 6. Бондар І. Концепція повної зайнятості – суть, реалії, шляхи оновлення // Україна: аспекти праці.
 7. Бондарчук К. Професійна орієнтація незайнятих громадян у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2000. – №6.
 8. Бондарчук. К. Основні напрями активної державної політики сприяння зайнятості молоді // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 8. – С.9.
 9. Буртник В. Проблеми зайнятості жінок львівської області // Україна: аспекти праці. – 1998. – №8. – С.7.
 10. Буяльська Т. Пріоритети в сфері зайнятості молоді // Соціальний захист. – 2001. – №5. – С.24.
 11. Величко Е. Становлення ринку праці та ефективної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1997.- №1. – С.8.
 12. Волкова Л. Підготовка та перепідготовка кадрів в енергетичному секторі // Україна: аспекти праці. – 2001. – №2. – С. 33.
 13. Герасимчук B.I. Заробітна плата і зайнятість населення України. – K., 1999. – 30 с.
 14. Гриненко А. Проблема формування продуктивної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1999. – №3. – С.8.
 15. Грубич С.Ю. Сучасна парадигма української моделі зайнятості населення. – Тернопіль, 1999. – 35 с.
 16. Грязнова Л.Н., Марусис Г. Занятость: уровень структура и формы регулирования. – Минск, 1994. – 98 с.
 17. Гудзинський С. Сільська зайнятість: стан, перспективи й напрями регулювання // Україна: аспекти праці. – 1999. – №5. – C.11.
 18. Дяків О. Формування механізмів регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці. -1998. – №5. – С.20.
 19. Дяків О.П. Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Львів, 1995.
 20. Єршов Є. Соціологічний портрет регіонального безробіття // Соціальний захист. – 2001. – №5. – С.27.
 21. Зайнятість та ринок праці. – К., 1998.
 22. Занятость, рабочее время и уровень жизни (Промышленно-развитые страны). – М., 1994. – 216 с.
 23. Кальницький А.Є. Соціально-демографічні та економічні проблеми зайнятості населення при переході до ринку: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Львів, 1997.
 24. Кір’ян Т. Соціальний захист населення від безробіття // Україна: аспекти праці. – 1998. – №4. – С.16.
 25. Ковальський В. Програма зайнятості населення – один з механізмів державного регулювання зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2000. – №3. – С.12.
 26. Колєшня Л. Безробіття в умовах формування ринкових відносин // Україна: аспекти праці. – 1997. – №6. – С.9.
 27. Колєшня Л. Масове безробіття чи активна політика зайнятості на ринку праці // Україна: аспекти праці. – 1999. – №4. – С.6.
 28. Колєшня Л. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і шляхи їх вирішення // Україна: аспекти праці. – 2001. – №3. – C.11
 29. Краснов Ю. Стратегічні і оперативні заходи щодо державной регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 1999. – №2. – С.3.
 30. Краснов Ю. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки // Україна: аспекти праці. – 2000. – №5. – С.14.
 31. Кузнецова Р. Оцінка реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні // Україна: аспекти праці. – 1997. – №3-4. – С.16.
 32. Куліков Вплив заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці. – 1999. – №2.
 33. Легомінова С. Шляхи вдосконалення регулювання ринку праці // Україна: аспекти праці. – 2001. – №4. – С.98.
 34. Лисогор Л. Регулювання зайнятості в умовах формування ринкового мотиваційного механізму // Україна: аспекти праці. – 1998. – №5. – С.18.
 35. Лібанова Е. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 4. – С.3.
 36. Макєєв С. Категорії непрацюючих: економічний, соціальний, психологічний аспекти // Україна: аспекти праці. – 1997. – №8. – С.33.
 37. Маркіна Т.Г. Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2000.
 38. Машичев Ю. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення // Соціальний захист. – 2000. – №5. – С.47.
 39. Мельник С. Аналітичний огляд стану молодіжної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 2001. – №1. – С.3.
 40. Мельник С. Мотивація до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів // Україна: аспекти праці. – 2000. – №4. – С.15.
 41. Мімандусова Г. Безробіття в Україні: проблема соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5. – С.28.
 42. Мортіков В. Зовнішні ефекти і зайнятість // Україна: аспекти праці. – 1999. – №5. – С.18.
 43. Мортіков В. Стабільність зайнятості громадян України // Україна: аспекти праці. – 2001. – №4.
 44. Нестандартные формы занятости в промышленно развиты странах: проблемно-тематический сборник. – М., 1999. – 190 с.
 45. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость і безработица. – M., 1991. – 180 с.
 46. Огляд політики зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 7. – С.49.
 47. Павловська О. Фінансові методи та важелі управління зайнятістю населення на ринку праці // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5. – С.5.
 48. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996. – №5. – С.30.
 49. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник. – К., 1997. – 119 с.
 50. Поклонский Ф.Е. Финансовое обеспечение занятости населения. – Донецк, 1997. – 35 с.
 51. Покрищук В. Особливості визначення показників безробіття у розрахунку на повний обсяг руху робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. – 2000. – №7. – С.11.
 52. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 1998. – №5. – С. 3.
 53. Полтавець О.М. Управління зайнятістю населення в умовах реформування економіки України: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – К., 1997.
 54. Попова О.О. Ефективність інноваційної діяльності в системі державного регулювання зайнятості населення: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Харків, 1998.
 55. Прова Т. Актуальні проблеми праці і зайнятості населення (соціологічний аспект) // Соціальний захист. – 2001. – №8. – С.63.
 56. Ревай О. Проблеми працевлаштування інвалідів // Соціальний захист. – 2001. – №4. – С.39.
 57. Регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці. – Львів, 2001. – 240с.
 58. Савченко В. Активна політика зайнятості на ринку праці – запорука стабілізації виробництва // Україна: аспекти праці. – 1998. – №2. – С.3
 59. Савченко В. Активна політика зайнятості на ринку праці – запорука збереження і розвитку трудового потенціалу // Україна: аспекти праці. – 1999. – №1. – С.9.
 60. Савченко В. Механізм фінансового забезпечення заходів профорієнтації населення та професійного навчання незайнятих громадян // Україна: аспекти праці. – 1997. – №3-4. – С.18.
 61. Савченко І.Л. Соціально-економічна адаптація зайнятості населення в процесі зміни форми власності: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Львів, 1996.
 62. Сологуб О. Зайнятість населення в регіонах і демографічні фактори її формування // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5. – С.13.
 63. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання. – K., 1999. – 55 с.
 64. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. – 1994. – 211 с.
 65. Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2000.
 66. Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – K., 1997.
 67. Тєрюханова І. Програми підтримки самостійної зайнятості та підприємницької діяльності в зарубіжних країнах // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 2. – С.41.
 68. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика) Львів, 1997. – 341 с.
 69. Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практика. – М., 1998. – 272 с.
 70. Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних районах. – Харків, 2000. – 199 с.
 71. Федотова Т. основні стрижні соціальної політики щодо безробітних // Соціальний захист. -2001. – №4. – С.35.
 72. Федяй В. Стан та шляхи поліпшення ситуації в сфері зайнятості населення // Соціальний захист. – 2000. – №3. – С.40.
 73. Шевчук В. Влада і зайнятість населення // Соціальний захист. – 2001. – №1. – С.22.
 74. Шокун В. Допомога в разі безробіття // Україна: аспекти праці. – 1997. – №2. – С.31.
 75. Шокун В. Напрями удосконалення системи соціальних витрат у разі безробіття // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5. – С.21.
 76. Щекин Г.В. Теория кадровой политики. – К., 1997. – 175 с.
 77. Экономика и социология труда. – 1999. – 511 с.
 78. Экономика труда и социально-трудовых отношения. – М., 1996. – 623 с.
 79. Юрова Н. Продуктивна зайнятість в умовах радикальних змін у діяльності ринків праці в деяких країнах ОЄСР // Україна: аспекти праці. -2000. – №7. – С.31.
 80. Юшкевич О.О. Зайнятість сільської молоді: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – К., 1996.
 81. Яременко О. Безробіття: якісні характеристики за соціологічними оцінками // Україна: аспекти праці. – 1997. – №8. – С.10.
 82. Яценко В. “Безробіття по-українськи” у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці. – 1999. – №6.
 83. Яценко В. Про “феномен зайнятості” в період української депресії // Україна: аспекти праці. – 1997. – №2. – С.9.
 84. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості е Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. – №3. – С.9

II. Нормативний матеріал:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради – 2013. – № 24. – Ст. 242.
 4. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 5. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 6. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст.529.
 7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 61.
 8. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 9. Закон України “Про відпустки” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 10. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 11. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227.
 12. Закон України “Про організації роботодавців” // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22. – Ст. 216.
 13. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст.18.
 14. Закон України “Про захист дитинства” // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст.981.
 15. Закон України “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17.
 16. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.
 17. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
 18. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст.18.
 19. Закон України “Про захист дитинства” // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст.981.
 20. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та республіки Білорусь, що працюють за межами своїх держав. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 26. – Ст.42.
 21. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки, від 06.12.1996. № 577. // Людина і праця. – 1997. – № 1. – Ст.50.
 22. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про працевлаштування членів сімей співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 17. – Ст.697.
 23. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальних захист” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст.204.
 24. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст.203.
 25. Закон України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників закордонних установ” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Ст.2202.
 26. Наказ Міністерства соціальної політики від 07.03.2013 № 103 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 40.-.ст. 1448.
 27. Постанова від 04.12.2015 № 77 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2016. – № 3. – ст. 214.
 28. Закон України “Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001 – 2004 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 31. – ст. 215.
 29. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про умови праці тимчасових робітників і службовців” від 24.09.1974р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.
 30. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.197 “Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах” 4р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності”. // ЗП Уряду України. – 1993. – №6. – Ст. 121.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” // Офіційний вісник України. – 2013. – № 16. – 8. – Ст. 554.
 33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення письмової форми трудового договору з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею” від 16.11.1994р. // ЗП України. – 1995. – №2. – Ст.31.
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996р. “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 жовтня. – № 191–192.
 35. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169
 36. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 14.
 37. Положення про порядок організації сезонних робіт, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р.
 38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” від 19.03.1994р. // ЗП України. – 1994. – №7. – Ст.172.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності” від19.03.1993р. //ЗП Уряду України. – 1993. – №6. – Ст.121.
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – ст. 859.
 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1802.
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996. – № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і підготовка яких здійснюється за державним замовленням // Урядовий кур’єр. – № 191-192, від 10.10.1996 року.
 43. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 № 613 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» // Офіційний вісник України. – 2015. – 58. – ст. 2237.
 44. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затв. Наказом Мінпраці, Мінюстом, Мінфіном України 28.06.1993р. // Урядовий кур’єр. – 14.08.93р
 45. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.
 46. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.
 47. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частині першої статті 431 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29.10.1998р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст.1675.
 48. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.
 49. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348-349.
 50. Генеральна угода Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, укладена між Кабінетом Міністрів України та Федерацією профспілок України // Урядовий кур’єр від 24.1.1. 2010. – № 220.
 51. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 2003.01.27 №06-ю-37/116-19/2. “Щодо додержання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів”. // Галицькі контракти. – 2003. – 04. – 16.
 52. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 2002.11.27 № 06ю-406/1781-488/2. “Щодо порядку сплати штрафних санкцій у разі невиконання вимог про створення робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів”. // Галицькі контракти. – 2003.03.9.
 53. Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 11.03.2001р. № 03-3/1045-0206 “Щодо застосування окремих норм Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” // Юридичний вісник України 2001.04.15.
 54. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 02.03.2001р. № 06ю-38/130-6/2 “Щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених працевлаштування інвалідів”.
 55. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 02.04.2002р. – № 06ю-42/169-45/2 “Щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності” // Бухгалтер від 8.02.2002р.
 56. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 23.11.2001р. № 06-321/1565-485/2 “Щодо обов’язковості виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів фізичними особами – приватними підприємцями” // Бухгалтер від 3.01.2002.
 57. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
  2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
  3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
  4. Верховний Суд http://www.supreme.court.gov.ua
  5. http://www.nau.kiev.ua/
  6. lawukraine.com
  7. pravovik.com.ua
  8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
  9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.court.gov.ua.
  10. Єдиний державний реєстр судових рішень: reyestr.court.gov.ua.

Матеріали

Теми доповідей зі спецкурсу “Право зайнятості” 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму