Порівняльний аналіз цивільного та господарського судочинств (Юридична служба у сфері господарської діяльності)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Богдан Й. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Богдан Й. Г.

Опис курсу

Мета: дослідження студентами єдності та відмінності правового регулювання провадження справ у цивільному та господарському судочинстві. Оволодіння навиками правильного тлумачення норм.
Предмет: цивільне та господарське судочинство