Порівняльне адміністративне право (освітньо-професійна спеціалізація)

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Школик А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Школик А. М.

Опис курсу

У курсі вивчаються основні підходи до правового регулювання організації та функціонування публічної адміністрації за кордоном у провідних демократичних державах з метою використання елементів зарубіжного досвіду в Україні.

Рекомендована література

  1. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: навчальний. посібник. Л.: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.
  2. Шмідт-Ассман Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання. – К. К.І.С., 2009. – 552 с.
  3. Административное право зарубежных стран: Учебник / под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
  4. Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій / за ред. О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 528 с.
  5. Административное право зарубежных стран: Учебник / под ред. В.Я. Кикотя, Г.А. Василевича, Н.В. Румянцева. – М.: Закон и право, 2012.- 431 с.

Матеріали

Порівняльне адміністративне право

НМК_порівн_адм_право_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму