Національні та міжнародні процедури захисту від дискримінації та порушення прав людини

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гудима Д. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
110

Опис курсу

У результаті вивчення дисципліни «Національні та міжнародні процедури захисту від дискримінації та порушення прав людини» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

  • поняття та види дискримінації; історію розвитку антидискримінаційного права; міжнародні (всесвітні, регіональні) та національні джерела антидискримінаційного права; сферу дії європейського антидискримінаційного права;

  • захищені від дискримінації ознаки у міжнародному та національному праві; особливості аргументації у справах про дискримінацію;

  • особливості механізму захисту від дискримінації в Європейському суді з прав людини й особливості механізмів встановлення дискримінаційного поводження та захисту від нього в Україні;

вміти:

 

  • визначати зразок для порівняння у ситуації різного або однакового поводження у конкретних правовідносинах; виявляти дискримінаційне поводження у конкретних правовідносинах; встановлювати факти прямої та непрямої дискримінації;

  • аргументувати наявність або відсутність дискримінаційного поводження; застосовувати тест Європейського суду з прав людини на виявлення дискримінаційного поводження;

  • відшуковувати та використовувати статистичні й інші дані для доведення дискримінації.