Наближення законодавства України до європейських правових стандартів

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Ничка Ю. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: формування знань щодо механізму наближення українського законодавства до європейських правових стандартів (Рада Європи, Європейський Союз) та його правового регулювання, а також набуття вмінь і навичок використання цих знань при здійсненні правових наукових досліджень та у практичній юридичній діяльності, зокрема при створенні проектів джерел права.

Предмет: європейські правові стандарти в контексті наближення законодавства України до них; механізми наближення законодавства України до європейських правових стандартів; техніко-технологічні аспекти наближення законодавства України до європейських правових стандартів.

Зміст: правова природа європейських правових стандартів в контексті наближення них законодавства України; загальна характеристика механізму наближення законодавства України до європейських правових стандартів; особливості наближення законодавства України до європейських правових стандартів в рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; особливості наближення законодавства України до європейських правових стандартів в рамках участі в Раді Європи; техніко-технологічні аспекти наближення законодавства України до європейських правових стандартів.

 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • правову природу процесу наближення законодавства України до європейських правових стандартів;
  • механізми наближення законодавства України до європейських правових стандартів;
  • особливості наближення законодавства України до європейських правових стандартів в рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в рамках участі в Раді Європи;
  • техніко-технологічні аспекти наближення законодавства України до європейських правових стандартів.

Вміти:

  • шукати та працювати із відповідними європейськими правовими стандартами;
  • застосовувати міжнародно-правові акти та національне законодавство щодо наближення права України до європейських правових стандартів;
  • виявляти проблеми в процесі наближення законодавства України до європейських правових стандартів та пропонувати шляхи їх подолання;
  • застосовувати набуті знання у науковій та практичній діяльності, зокрема в процесі створення проектів джерел права України.