Міжнародні стандарти захисту прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з міжнародними стандартами захисту прав людини.

Завдання викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб студенти засвоїли знання щодо чинних міжнародних стандартів захисту прав людини

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати загальне поняття прав людини, їхнє походження, властивості, соціальну й моральну сутність, межі здійснення та гарантування; поняття й різновиди міжнародних стандартів прав людини, їхню юридичну природу; універсальний механізм захисту прав людини в межах ООН; європейський механізм захисту прав людини в межах Ради Європи; інші регіональні системи захисту прав людини.

Вміти аналізувати нормативно-правові та інші акти на предмет дотримання міжнародних стандартів захисту прав людини.

Рекомендована література

  1. Буттєві права і свободи людини: Тема 1. // Рабінович П. М. Основи теорії та філософії права: Навчальний посібник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Львів: Видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 20 с.
  2. Рабінович П. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / П. М. Рабінович, І. М. Панкевич. – Львів: Астрон, 2001. – 108 с.
  3. Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини / С. П. Добрянський. – Львів: Астрон, 2006. – 120 с.
  4. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1 (84). – С. 19-29
  5. Рабінович П. М. Права людини і громадянина: Навчальний посібник / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К: Атіка, 2004. – С. 4-30.
  6. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч.-практ. посібник Київ: Алерта, 2013. 368 с.
  7. Інтернет-ресурс: HUDOC// echr.coe.int.