Методика розслідування окремих видів злочинів

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Когутич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Когутич І. І.

Опис курсу

Мета: допомогти студентам, як майбутнім працівникам органів досудового розслідування, в організації роботи та підвищенні ефективності діяльності.

Завдання:

 • ознайомити студентів з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею;
 • навчити використовувати її зміст під час вирішення конкретних ситуацій (слідчих, експертних, оперативно-розшукових) та правових питань;
 • навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;
 • закласти навики складання протоколів слідчих дій, оформлення додатків до них, фіксацій слідчих дій додатковими засобами (аудіо -, відеозапис) та процесуального оформлення їх матеріалів, складання постанов про призначення експертизи;
 • дати чітке уявлення про роль криміналістики у діяльності з розкриття, розслідування, попередження окремих видів злочинів тощо.

 

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

 • поняття методики розслідування злочинів;
 • принципи криміналістичної методики;
 • етапи процесу розслідування злочинів, їх характеристику і завдання;
 • структуру окремих криміналістичних методик розслідування вбивств на замовлення, податкових злочинів; хабарництва тощо;
 • криміналістичну характеристику відповідних видів злочинів;
 • способи готування, вчинення, приховування розслідування вбивств на замовлення, податкових злочинів; хабарництва тощо;
 • слідчі ситуацій, що виникають на початковому етапі розслідування названих та інших видів злочинів;
 • особливості планування початкового етапу їх розслідування;
 • особливості виконання слідчих дій у справах про вбивства на замовлення, податкові злочини; “ хабарництво “ тощо.

Уміти:

 • правильно розподіляти сили і завдання під час досудового розслідування у справах про вбивства на замовлення, податкові злочини; хабарництво тощо;
 • кооперувати роботу у бригаді слідчих; планувати особисту роботу, колективу і слідчого підрозділу в цілому;
 • планувати розслідування у конкретній справі;
 • здійснювати керівництво підлеглими;
 • чітко розподіляти обов’язки між працівниками;
 • працювати з документами;
 • виконувати слідчі та інші процесуальні дії;

здійснювати аналітичну роботу тощо.

Рекомендована література

1.      Бастрыкин А., Александрова О. Расследование уголовных дел с участием иностранных граждан http://viperson.ru/wind.php?ID=376853&soch=1

 1. Лавров В. Я., Крамаров А. Г. Особенности допроса, граждан иностранных государств. М., 1976. С. 11–12.
 2. Романова А. Г., Степанов Е. А. Особенности участия иностранцев в советском уголовном процессе. М., 1980.
 3. Сизов А, А. Некоторые особенности уголовного судопроизводства в отношении преступлений, совершенных иностранными гражданами// Воронежские криминалистические чтения. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. – Вып. 5. – С. 250-255.
 4. Сизов А. А. Некоторые особенности правового статуса иностранцев в Российской Федерации // Международно-правовые чтения. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003.-Вып. 2.-С. 93-99.
 5. Сизов А. А. О дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства // Воронежские криминалистические чтения. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003.- Вып. 4. С. 282-286.
 6. Сизов А. А. О следственной практике по делам о преступлениях иностранцев // Международно-правовые чтения. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. – Вып. 1. С. 163-166.
 7. Сизов А. А. Расследование преступлений, совершенных организованными сообществами, иностранными гражданами или в отношении них // Воронежские криминалистические чтения. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – Вып. 3. – С. 190-201.
 8. Сизов А. А. Структура и содержание частной методики расследования преступлений, совершенных в Российской Федерации иностранцами// Международно-правовые чтения. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. – Вып. 3. – С. 98 – 105.
 9. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 456 с.
 10. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. – 888 с.
 11. Когутич І. І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання : монографія / І. І. Когутич. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 420 с.
 12. Когутич І. І.Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія / І. І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус