Методологія правових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Луць Л. А.ЮРДC-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924ЮРДC-51професор Луць Л. А.

Опис курсу

Метою даної навчальної дисципліни є засвоєння знань студентами щодо методології юридичної науки в цілому і методології конкретних правових досліджень, а також формування та набуття вмінь і навичок їх використання при здійсненні правових досліджень, впровадженні їх результатів у магістерській роботі.

Основними завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є:

– розкриття змісту поняття юридичної науки, об’єкту та предмету правових досліджень;

– висвітлення основних питань методології правових досліджень;

– характеристика основних концептуальних підходів та філософських категорій;

– розкриття змісту основних універсальних парадигм;

– висвітлення питань загальнологічної методології;

– характеристика загальнонаукової методології та рівнів пізнання;

– розкриття змісту синергетичної парадигми;

– характеристика основних соціологічних методів пізнання;

– висвітлення питань спеціально-юридичної методології.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– структуру методології правового дослідження;

  • основні концептуальні підходи правових досліджень;
  • філософські категорії;

– основні методи та засоби пізнання правової дійсності (логічні, загальнонаукові, спеціально-юридичні);

– зміст методики правових досліджень.

вміти:

– розробити програму правового дослідження;

– підібрати необхідні методи та засоби пізнання правової дійсності;

– підготувати пропозиції та рекомендації щодо впровадження результатів правового аналізу;

– оформити результати дослідження у магістерській роботі.