Кримінально-правова охорона власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Шуп'яна М. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Шуп'яна М. Ю.

Опис курсу

Метою цього спецкурсу є вивчення проблемних питань, які виникають під час кваліфікації злочинів проти власності, розмежування злочинів проти власності між собою і з суміжними складами злочинів (передусім із складами злочинів у сфері господарської діяльності), розмежування із адміністративними, цивільними та іншими правопорушеннями.

Рекомендована література

1. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посібник / Н.О. Антонюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 514 с. Режим доступу: https://www.academia.edu/24165582/КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВА_ОХОРОНА_ВЛАСНОСТІ
2. Бойцов А.И. Преступления против собственности.– СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 775 с.              3. Злочини проти власності: правова кваліфікація і методика розслідування / Хавронюк М.І., Дудоров О.О., Луцик В.В., Задоя К.П., Карчевський М.В. – Київ: Дакор, 2019. – 448 с.
4. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юринком, 1996.– 240 с.

 

Матеріали

Крим -прав. охор влас. практикум

Кримінально – правова охорона власності. Робоча

Кримінально-правова-охорона-вланості-задачі

Схема курсу Охорона власності

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус