ІТ право: інтелектуальна власність та право в ІТ (факультет електроніки та комп.технологій)

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Суханов М. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832Суханов М. О.
Суханов М. О.
Гринчак І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності та ІТ відносин, набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

Завданням вивчення цього курсу  полягає у засвоєнні студентами знань про джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності та ІТ права, про суб’єктів права інтелектуальної власності та ІТ права, щодо об’єктів права інтелектуальної власності, про здійснення та захист особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності, авторське право і суміжні права, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг (комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення походження товару), право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності (наукове відкриття, комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція), передання майнових прав інтелектуальної власності, регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США,  цифрове середовище, здійснення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, електронний документообіг, електронні гроші, електронну комерцію, доменні імена, рекламу у цифровому середовищі.

 

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв’язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв’язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів (договори, позовні заяви тощо).

 

Результати навчання:

знати:

– джерела правового регулювання ІТ відносин та інтелектуальної власності в Україні;

– здійснення авторських прав в ІТ сфері;

– особливості правового режиму комп’ютерної програми як обєкту ІТ права та права інтелектуальної власності;

– особливості вирішення доменних спорів.

– порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ сфері.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює ІТ відносини та відносини інтелектуальної власності;

– аналізувати практичні казуси.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму