Фінансове право України (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Сирко М. В.

Опис курсу

Мета: розкрити поняття і сутність фінансового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; ознайомити студентів із механізмом правового регулювання процесів мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів в Україні.

Завдання: охарактеризувати   види, методи фінансового контролю, розглянути бюджетний устрій України, стадії бюджетного процесу в Україні, охарактеризувати податкову систему України, визначити структурні елементи податку та порядок сплати податків та погашення податкового боргу.

У результаті вивчення  даного курсу студент повинен

знати:

 • базові поняття фінансового права, систему джерел фінансового права;
 • стадії бюджетного процесу в Україні;
 • правове регулювання податкової системи України;
 • правове забезпечення здійснення державних видатків та функціонування державних цільових фондів.

вміти:

 • відповідати на основні теоретичні запитання теми;
 • аналізувати законодавство і нормативно-правові акти;
 • знати відповіді на контрольні запитання до теми;
 • давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття;
 • правильно визначати бюджетний устрій і бюджетний процес;
 • аналізувати податкову систему України, а також правовідносини у банківській, страховій та валютній сферах.

Рекомендована література

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 2. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України. – 2010. – № 8. – С. 123-130.
 3. Царук О. В. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України // Фінанси України – 2010. – № 4 – С. 98-102.
 4. Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України,- 2003.- №7,- С. 17-26.
 5. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України.- 2002,- №5,- С. 74-77.
 6. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу планування бюджетів // Фінанси України,- 2004,- № 6.
 7. Павлюк К.В. Казначейське виконання місцевих бюджетів // Фінанси України,- 2004,- №5.
 8. Стовбчатий А., Осипчук Л. Реєстраційні рахунки у системі управління державними платежами // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- №9.- С. 97-98.
 9. Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України,- 2002,- №9,- С. 56-64.
 10. Чернадчук В.Д. Щодо видів бюджетного контролю // Підприємництво, господарство і право,- 2002,- №12,- С. 68-71.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму