Європейські стандарти права на свободу й особисту недоторканність

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гудима Д. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЮРДC-51доцент Гудима Д. А.

Опис курсу

Мета: засвоєння європейських стандартів права на свободу й особисту недоторканність застосування практики Європейського суду з прав людини у конкретних життєвих ситуаціях.

Предмет: європейські стандарти права на свободу й особисту недоторканність, практика Європейського суду з прав людини щодо ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950

Зміст: загальна характеристика європейських стандартів права на свободу й особисту недоторканність; зміст понять «позбавлення свободи», «невизнане затримання», «свавільне затримання», «якість закону» в практиці Європейського суду з прав людини; практика Європейського суду з прав людини стосовно права на свободу та особисту недоторканність, вироблена у справах щодо України; відповідність сучасного стану законодавства у сфері судочинства та практики його застосування європейським стандартам права

 

У результаті вивчення дисципліни «Європейські стандарти права людини на свободу й особисту недоторканність» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • особливості дії ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950, специфіку відповідальності держави за ст. 5 Конвенції за дії приватних осіб;
  • зміст понять «позбавлення свободи», «невизнане затримання», «свавільне затримання», «якість закону» в їх інтерпретації Європейським судом з прав людини (далі також – Суд) у конкретних справах;
  • допустимі згідно з Конвенцією випадки позбавлення свободи в їх інтерпретації Судом, конвенційні гарантії для затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень, процесуальні гарантії при позбавленні свободи згідно з Конвенцією та практикою Суду;
  • практику Суду стосовно права на свободу й особисту недоторканність, вироблену у справах щодо України.

Вміти:

  • порівнювати концепції, вироблені Судом, з тими, які ґрунтуються на законодавстві України;
  • підбирати релевантну конкретній ситуації практику Суду з питань, які стосуються гарантій права на свободу й особисту недоторканність;
  • вирішувати колізії між положеннями національного закону щодо гарантій права на свободу й особисту недоторканність і Конвенцією в її інтерпретації Судом.