Договори у нотаріальній діяльності (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Коссак В. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Договори у нотаріальній діяльності» є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із укладенням, зміною та припиненням договорів, які нотаріально посвідчуються, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Договори у нотаріальній діяльності» є аналіз актів цивільного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних договорів (правочинів), які нотаріально посвідчуються

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // ВВР. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
 6. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40-41, 42. — Ст. 492.
 8. Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.
 9. Закон України «Про економічну самостійність України»: від 3 серпня 1990р.// ВВР. – 1990. – №34. – Ст. 499.
 10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. – №29. – Ст. 377.
 11. Закон України «Про інвестиційну діяльність»: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. – №10. – Ст. 138.
 12. Закон України «Про заставу»: від 2 жовтня 1992р.// ВВР. – 1992. – №47. – Ст. 642.
 13. Закон України «Про аудиторську діяльність»: від 22 квітня 1993р.// ВВР. – 1993. – №23. – Ст. 243.
 14. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №39. – ст.383.
 15. Закон України «Про захист прав споживачів»: в редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005 р. (з наступними змінами) // ВВР. – 2006. – №7. – Ст. 84.
 16. Закон України «Про оренду державного і комунального майна»: від 10 квітня 1992р. в редакції від 14 березня 1995р.// ВВР. – 1995. – №15. – Ст. 31.
 17. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб»: від 22 грудня 1995р.// ВВР. – 1996. – №3. – Ст. 9.
 18. Закон України «Про режим іноземного інвестування»: від 19 березня 1996р.// ВВР. – 1996. – №19. – Ст. 80.
 19. Закон України «Про концесії»: від 16 липня 1999р.// ВВР. – 1999. – №41. – Ст. 372.
 20. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: від 30 червня 1999р. (з наступними змінами) // ВВР. – 1999. – №42-43. – Ст. 378.
 21. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»: від 15 березня 2001р.// ВВР. – 2001. – №21. – Ст. 103.
 22. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 07.2012 р. № 5080-VI (набрання чинності з 01.01.2014 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 2569.
 23. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: від 12липня 2001р.// ВВР. – 2001. – №47. – Ст. 251.
 24. Закон України «Про страхування»: від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. – №7. – Ст. 50.
 25. Закон України «Про інноваційну діяльність»: від 4 липня 2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 447.
 26. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»: від 15 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №31-32. – Ст. 263.
 27. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 275.
 28. Закон України «Про електронний цифровий підпис»: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 276.
 29. Закон України «Про іпотеку»: від 5 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №38. – Ст. 313.
 30. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №52. – Ст. 377.
 31. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2004. – №1. – Ст. 1.
 32. Закон України «Про фінансовий лізинг»: від 11 грудня 2003 р.// ВВР. – 2004. – №15. – Ст. 231.
 33. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»: від 18 листопада 2003р.// ВВР. – 2004. – №11. – Ст. 140.
 34. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»: від 18 березня 2004р.// ВВР. – 2004. – №32. – Ст. 367.
 35. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №47. – Ст. 514.
 36. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №49. – Ст. 527.
 37. Закон України «Про міжнародні договори України»: від 29 червня 2004 р.// ВВР. – 2004. – №50. – Ст. 540.
 38. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. – №51. – Ст. 553.
 39. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. – №52. – Ст. 562.
 40. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»: від 22 березня 2012 р.// Офіційний вісник України. – 2012. – №30. – С. 55. – Ст. 1101.
 41. Закон України «Про ціни і ціноутворення»: від 21.06.2012 р.// Офіційний вісник України. – 2012. – № 58. – с. 11. – Ст. 2309.
 42. Указ Президента України: від 14 вересня 2000р. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу // Офіційний вісник України. – 2000. -№39. – Ст. 1648.
 43. Указ Президента України: від 22 лютого 2001р. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України // Офіційний вісник України. – 2001. – №9. – Ст. 348.
 44. Указ Президента України: від 26 листопада 2003р. Про поліпшення організації законопроектної діяльності // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2661.
 45. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1995р. № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів // ЗП України. – 1995. – №15. – Ст.276.
 46. Постанова Кабінету Міністрів України: від 4 жовтня 1995р. № 786 Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу // ЗП України. – 1996. – №2. – Ст.57.
 47. Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 грудня 1999р. № 2293 Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію // Офіційний вісник України. – 1999. – №49. – Ст.2420.
 48. Постанова Кабінету Міністрів України: від 04 жовтня 2000 р. № 1519 Про Затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги // Офіційний вісник України. –2000. – №41. – Ст.1749.
 49. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 грудня 2003р. № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2669.
 50. Постанова Кабінету Міністрів України: від 26 травня 2004р. № 671 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів // Офіційний вісник України. – 2004. – №21. – Ст. 1420.
 51. Постанова Кабінету Міністрів України: від 3 березня 2005р. № 119 Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції // Офіційний вісник України. – 2005. – №9. – Ст. 475.
 52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» від 11 травня 2011 р. N 491 // Офіційний вісник України. – 2011. – №35.
 53. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр» від 7 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №54.
 54. Роз’яснення Міністерства юстиції України «Про особливості посвідчення договору довічного утримання (догляду)» від 1 квітня 2011 року.
 55. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22 лютого 2012 року № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – №17. – Ст. 632.


Судова практика

 1. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08
 2. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09


Базова

 1. Договірне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 2. Дякович М. М. Нотаріальне право України: Навч. пос. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.
 3. Заїка Ю.О. Спадкове право України. Навч. Посібник. – К., 2006. – 216 с.
 4. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Юрінком Інтер, 2008.
 5. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009.
 6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 7. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. – К.: Атіка, 2005. – 560с.
 8. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право. – К.: Алерта. – 2009. – 264с.
 9. Сімейне право України. За ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2011.
 10. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практ. посібн. / За ред. С. Я. Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1216 с.
 11. Теорія нотаріального процесу: Науково-практ. посібн. / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.
 12. Цивільне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер,
 13. Цивільне право України. Особлива частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2010.


Допоміжна

 1. Абрамова В. Характеристика нерухомості, що може бути предметом іпотеки // Право України. – 2007. – №6.
 2. Банасевич І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 8.
 3. Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання// Право України. – 2004. – №4.
 4. Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиці // Право України. – 2007. – №5.
 5. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 6. Беляневич О. “Публічний порядок” як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №1.
 7. Беляневич О. Договори приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3.
 8. Беляневич О. Питання недійсності умов договору приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2005. – №1.
 9. Бєліков О. Забезпечення виконання зобов’язань, як обов’язкова умова виконання господарських договорів. – // Юридичний журнал : Правове видання. – 2007. – № 3.
 10. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 4
 11. Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України. – 2007. – №11.
 12. Богач Е. Оцінка істотності (необхідності та достатності) деяких умова цивільно-правового договору// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1.
 13. Боднар Т. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія, К.: Юрінком Інтер, 2005.- 272с.
 14. Боднар Т. Зміни в суб’єктному складі договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 15. Боднар Т. Погашення договірного зобов’язання як спосіб його припинення// Юридична Україна. – 2004. – №3.
 16. Боднар Т. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві Україні// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 17. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6.
 18. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2005. – №3.
 19. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2004. – №12.
 20. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. – №11.
 21. Виговський О. Сторони договору застави цінних паперів// Право України. – 2004. – №2.
 22. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані право чини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. – №6.
 23. Дмитрієва Ю. визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. – №9.
 24. Достдар Р. Рецепція права та правові традиції у сучасному спадковому праві України // Право України. – 2007. – №5.
 25. Духно И., Ивакин В. Понятие и виды юридической ответственности// Государство и право. – 2004. – №4.
 26. Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав // Право України. – 2011. – №5.
 27. Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) // Право України. – 2007. – №5.
 28. Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинне збудоване нерухоме майно // Право України. – 2011. – №5.
 29. Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства. – // Юридична Україна : Правовий часопис. – 2007. – № 7.
 30. Кривобок С. Договір управління підприємством. – // Право України. – 2007. – №3
 31. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Право України. – 2004. – №9.
 32. Крижна В.Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №4.
 33. Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України. – 2008. – №3.
 34. Лехкар О. Правова природа договору приєднання // Право України. – 2007. – №8.
 35. Лідовець Р. Форма змішаних договорів// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 36. Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України. – 2009. – №8.
 37. Луць В.В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку // Юридичний вісник. – 2009. – №2.
 38. Лютікова П. Поняття та види договорів про надання інформаційних послуг // Право України. – 2008. – №7.
 39. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 40. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №3.
 41. Олюха В. Суб’єкти публічного договору// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №8.
 42. Онищук М., Сухоруков О. Уніфікація договірного права в контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки// Право України. – 2005.- №2.
 43. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду// Право України. – 2004.- №8.
 44. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №4.
 45. Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зов’язань// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3.
 46. Полешко А. «Круглий стіл» з проблем застосування Цивільного кодексу України // Право України. – 2007. – №6.
 47. Прилуцький Р. Поняття джерел цивільного права України: потрібні нові підходи // Право України. – 2008. – №12.
 48. Регулювання форми і змісту договорів: Зб. законодавчих актів. – К.: КНТ, 2004.
 49. Скакун Ю. Історія розвитку законодавства про попередній договір // Право України. – 2007. – №10.
 50. Слободянюк С. Особливості державної реєстрації об’єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках // Право України. – 2011. – №5.
 51. Спасибо-Фатєєва Н. Нікчемні правочини та їх наслідки// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 52. Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)// Право України. – 2004. – №1.
 53. Шаповалова О. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільної відповідальності// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3.
 54. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі// Право України. – 2005. – №3.

Матеріали

Робоча програма Договори у нотаріальній діяльності

Договори у нотаріальній діяльності Практикум

Договори в нотаріальній дыяльності Комплекс
Тести Договори в нотаріальній діяльності
Питання на держіспит Договори в нотаріальній діяльності 2019

Питання на іспит Договори в нотаріальній діяльності 2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус