Діяльність адвоката з представництва інтересів заявників в Європейському суді з прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гудима Д. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: навчальний курс «Діяльність адвоката з представництва інтересів заявників в Європейському суді з прав людини» розрахований, насамперед, на тих студентів, які мають мету стати адвокатами чи юрисконсультами та будуть надавати різні види правової допомоги своїм клієнтам, зокрема під час провадження справ у національних судах. З огляду на те, що надання цієї допомоги може не призвести до досягнення бажаного для клієнта результату, адвокат повинен володіти знаннями та навичками, які дозволять йому: а) вести справу на національному рівні, так би мовити, з прицілом на Суд; б) вміти клопотати перед Судом про вжиття ним тимчасових заходів на час розгляду справи клієнта у національних судах; в) якісно оформляти звернення до цього Суду; г) належним чином вести листування з Судом на стадії комунікації справи; ґ) якісно оформляти меморандуми на заперечення держави; д) формулювати такі вимоги щодо присудження Судом справедливої сатисфакції, які можуть бути ним задоволені; е) забезпечити виконання рішень Суду в Україні.

Цей навчальний курс може бути корисним як для студентів, які прослухали вибіркову навчальну дисципліну «Практика Європейського суду з прав людини» на 3-ому році навчання, так і для тих, хто не має базової підготовки з практики Суду.

Результати навчання:

 • знати:

 • види юрисдикції Європейського суду з прав людини (далі – Суд);

 • порядок і форми діяльності Суду;

 • процедуру звернення до Суду та вжиття ним тимчасових заходів;

 • критерії прийнятності індивідуальних звернень у детальному тлумаченні кожного з них Судом;

 • процедуру розгляду справи у Суді;

 • особливості ведення листування з Судом і написання меморандумів на заперечення держави;

 • специфіку постановки вимог щодо присудження Судом справедливої сатисфакції;

 • порядок виконання рішень Суду в Україні;

 • вміти:

 • застосовувати рішення Суду для обґрунтування правової позиції у конкретній справі на національному рівні;

 • оцінювати допущені на національному рівні порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на предмет перспективності їх оскарження у Суді;

 • належним чином вичерпувати національні засоби правового захисту, щоби у разі звернення до цього Суду воно було визнане прийнятним;

 • встановлювати відповідність індивідуальних звернень критеріям прийнятності;

 • заповнювати формуляр звернення до Суду;

 • оформляти клопотання про вжиття Судом тимчасових заходів;

 • вести листування з Судом;

 • готувати меморандум на заперечення держави;

 • викладати вимоги щодо присудження Судом справедливої сатисфакції;

 • здійснювати юридичний супровід виконання рішення Суду в Україні;

 • оформляти відносини з клієнтом для отримання гонорару за виконану роботу з представництва у Суді.

Рекомендована література

 1. Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека. – М.: Статут, 2012. – 606 с. (серия «Практика Европейского Суда по правам человека: комментарии, судебные прецеденты». Кн. 1)..

 2. Практичний посібник щодо прийнятності заяв. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf (14.12.2016).

 3. Сонькин Н.Б. Адвокат в Европейском суде по правам человека. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288с.

 4. Leach Ph. Taking a Case to the European Court of Human Rights. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму