Адвокатський правозахист

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гудима Д. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: набуття знань, умінь і навиків щодо маркетингових прийомів, ведення переговорів і здійснення медіації, використання інформаційних технологій і можливостей ЗМІ у професійній юридичній роботі, необхідних як для захисту власних професійних інтересів, так і для представництва та захисту клієнтів

Предмет: адвокатський правозахист, професійні права й обов’язки адвокатів і принципи правозахисної діяльності, консультативна робота адвоката, регулювання адвокатської діяльності в Україні

Зміст: адвокатський правозахист як різновид правозахисної діяльності; взаємодія адвоката з клієнтом та третіми особами; консультування в адвокатській діяльності; практика адвокатського правозахисту в Україні

 

У результаті вивчення дисципліни «Адвокатський правозахист» здобувач вищої освіти повинен:

 знати:

  • професійні права й обов’язки адвокатів і принципи правозахисної діяльності, специфіку адвокації як різновиду правозахисної діяльності;
  • особливості укладення та виконання договору про надання правової допомоги, можливі варіанти визначення гонорару й особливості оподаткування адвокатської діяльності, порядок формування та ведення адвокатського досьє;
  • правила ведення дискусії та словесні виверти у спорах, особливості переговорів і медіації як варіантів альтернативного вирішення спорів, специфіку консультаційної роботи адвоката, особливості роботи адвоката у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах, а також надання правової допомоги суб’єктам господарювання під час проведення перевірок;
  • національні юридичні гарантії адвокатської діяльності, типові помилки та порушення чинного законодавства України, які допускають адвокати при здійсненні професійної діяльності, юридичні засади дисциплінарної відповідальності адвокатів;

вміти:

  • використовувати маркетингові прийоми в адвокатській діяльності, обрати оптимальну форму адвокатської діяльності, підготувати договір про надання правової допомоги, формувати та вести адвокатське досьє;
  • використовувати альтернативні способи вирішення спорів (переговори, медіація), використовувати можливості ЗМІ при здійсненні адвокатської діяльності;
  • надавати юридичні консультації клієнтам, використовувати належні юридико-технічні засоби, зокрема при складанні заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, виробляти правову позицію у справі, що перебуває у провадженні адвоката, готувати виступ у суді, визначати вартість правової допомоги з метою відшкодування клієнтові за рішенням суду понесених на неї витрат;
  • оформляти адвокатські запити та вживати заходи, спрямовані на притягнення винних у ненаданні на них відповідей до юридичної відповідальності.