Адміністративна та фінансова відповідальність

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Школик А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Школик А. М.

Опис курсу

У курсі поглиблено вивчаються положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Податкового кодексу, Митного кодексу та інших законодавчих актів, що закріплюють адміністративну та фінансову відповідальність в Україні.

Рекомендована література

  1. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посібник / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
  2. Адміністративно-деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / Автор-упорідник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
  3. Адміністративно-деліктний процес: навч. посібник / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Х.: Харків юридичний, 2012. 228 с.
  4. Лук‘янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: монографія. – Суми: Університетська книга, 2006. – 367 с.
  5. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз. – О.: Юридична література, 2008.

Матеріали

НМК_адмін_фін_відп_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму