Міжнародне співробітництво

Звіт про міжнародну співпрацю юридичного факультету у 2019 році (укр.)

Презентація міжнародної співпраці юридичного факультету у 2019 році (укр.)

Підготовка магістрів у галузі альтернативного вирішення спорів за програмою TEMPUS на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

Укладені договори про міжнародну співпрацю юридичного факультету

1. Міжнародний договір між Львівським університетом та Національним центром правової інформації Республіки Білорусь від 5 жовтня 2018 року про співпрацю та створення на базі юридичного факультету Центру надання еталонної правової інформації Республіки Білорусь. На підставі Договору створено на базі юридичного факультету Центр надання еталонної правової інформації Республіки Білорусь.

2. Угода про співпрацю між юридичним факультетом та факультетом права та адміністрації Жешівського університету від 18.10.2017 р. Угодою встановлено можливість безкоштовних публікацій професорсько-викладацького складу сторін договору, проведення спільних наукових та навчальних заходів.

3. Міжуніверситетський договір із Іллінойським технологічним інститутом (США) від 15.09.2012р. Сторонами договору домовлено про створення та функціонування Школи американського права у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

4. Декларація про наміри із Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва від 9.06.2010 р. Декларацією обумовлено створення у Львівському Національному Університеті ім. Івана Франка Центру Німецького права із «Паралельним вивченням німецького права».

5. Договір про співпрацю із Левітт інститутом міжнародного розвитку (США) від 23 червня 2009р. Договір передбачає запровадження двосеместрової програми викладання студентам юридичного факультету, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» факультативного курсу «Змагальна система кримінального судочинства та суд присяжних у США».

6. Міжфакультетський Договір про видавничу співпрацю із Вроцлавським університетом (Польща) від 5 травня 2009 року. Метою Договору є підбір, опрацьовування і підготовка Сторонами для друку юридичних наукових матеріалів до спеціально створеного часопису «Вроцлавсько-Львівські юридичний збірник».

7. Міжуніверситетська угода про співпрацю із Ягеллонським університетом (Польща) від 28.11.2001р. Договір підписано з метою налагодження та підтримки наукової, педагогічної та культурної співпраці.

8. Міжфакультетський договір про співробітництво із університетом м.Зальцбург (Австрія) від 16.06.2009р. Договір підписано з метою налагодження та підтримки наукової, педагогічної та культурної співпраці.

9. Міжфакультетський договір із Західночеським університетом в м.Плзень (Чехія) від 05.11.2008р. Договором обумовлено надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації викладачів, обмін викладачів та аспірантів для стажування, читання лекцій, обмін досвідом у сфері формування та розвитку методології наукових досліджень та використання новітніх технологій, обмін публікаціями та науковою літературою.

10. Міжфакультетський договір із Вільнюським університетом (Литва) від 25.04.2015 р.

11. Договір про співпрацю у впровадженні магістерських програм у сфері європейського/міжнародного підприємницького права між ЛНУ ім. І. Франка та Університетом ім. Міколаса Ромеріса (Литва) від 04.07.2018 р.

12. Договір про академічне співробітництво між ЛНУ ім. І. Франка та Університетом ім. Марії Склодовської- Кюрі від 4. 07.2009 р.

13. Протокол про співпрацю між ЛНУ ім. І. Франка та Міжнародною фундацією виборчих систем від 1.12.2017 р.

Спільна магістерська програма подвійного диплому з Університетом ім. Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

Відповідно до Договору про співпрацю у впровадженні магістерських програм у сфері Європейського/міжнародного підприємницького права з Університетом імені Миколаса Ромеріса від 04.07.2018 р. на юридичному факультеті Львівського універистету діє магістерська програма подвійного дипломування.


Учасниками спільної магістерської програми є громадяни України, які вступили у магістратуру юридичного факультету за результатами правничого ЗНО (спеціалізація «Юридичне забезпечення європейської інтеграції України»).


Мовою викладання є англійська мова (сертифікат про знання англійської мови не вимагається). Викладання на магістерській програмі в Україні забезпечується професорсько-викладацьким складом юридичного факультету та факультету міжнародних відносин Львівського університету.


Тривалість магістерської програми становить два роки, з них один рік навчання проходить на юридичному факультеті Львівського університету та один рік в Університеті ім. Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва).


Студенти, які успішно закінчать Програму, отримають диплом магістра, виданий ЛНУ ім. І. Франка, та диплом магістра, виданий Університетом ім. Миколаса Ромеріса.


В Університеті ім. Миколаса Ромеріса студенти вносять оплату, встановлену за академічний рік навчання, яка є вдвічі меншою для студентів юридичного факультету Львівського університету.


Окрім цього студенти можуть претендувати на одержання стипендії уряду Литви, яка повністю покриватиме витрати на навчання та включатиме додаткові грошові виплати студенту.У 2019 році такі стипендії одержали дві студентки юридичного факультету.


На даний час учасниками спільної магістерської програми подвійного диплому є 22 студентів, 9 студентів навчається в Університеті ім. Миколаса Ромеріса, решта розпочнуть там навчання у вересні 2020 року.
За додатковою інформацією стосовно спільної магістерської програми подвійного диплому просимо звертатися до заступника декана юридичного факультету Марти Мочульської (marta.mochulska@lnu.edu.ua)

MRU double diploma Lviv

Студенти поділилися враженнями  про участь у магістерській програмі подвійного диплому:

Світлина від ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка.

Світлина від ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка.

Подати заявку на участь у магістерській програмі подвійного диплому можна за посиланням: https://cutt.ly/zifMnRT

Дедлайн: 20 липня 2020 р.

Детальніше про програму:  https://law.lnu.edu.ua/news/mahisters-ka-prohrama-podviynoho-dyplomu-z-prava

 

 

 

Школа німецького права

Школа німецького права – безкоштовний німецько-український проект, в якому можуть брати участь студенти, аспіранти та викладачі юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, в межах якого учасники прослухають лекції восьми німецьких науковців та практиків із найважливіших галузей права Німеччини. Заняття відбуваються переважно у вихідні (суботу та неділю), що без проблем дозволяє поєднувати їх із стаціонарним навчанням. Упродовж року слухачі двічі писатимуть тест, який є контролем засвоєних знань.
Для вступу до школи німецького права необхідними є знання німецької мови (А2-В1 і вище). Рівень знання мови перевіряється до початку проведення занять а також може бути підтверджений відповідним мовним сертифікатом.
Після завершення навчання учасники, за результатами тестування, отримають сертифікат про завершення курсу і можливість за кошт приймаючої сторони навчатися у Літній школі права в Німеччині, відвідати юридичний факультет Боннського університету і взяти участь у судовому засіданні та інші цікавих заходах.
Найкращий студент курсу отримує стипендію, яка передбачає дослідницьку роботу в одному із німецьких вузів.

Перелік лекцій, що читалися у межах Школи німецького права у 2019 році

29.09-30.09.2018 – конституційне право ФРН – д-р Ларс Брокер, президент конституційного та вищого адміністративного суду землі Райнланд-Пфальц
9.10-10.10.2018 – цивільне право ФРН – проф., д-р Андреас Шпікхофф, юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана
11.10.2018 – проведено німецько-український круглий стіл на тему «Біобанки та медичні дослідження: правовий та етичний аспекти» за участю 4 доповідачів: проф., д-ра Андреаса Шпікхоффа – завідувача кафедри цивільного та медичного права Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, д-ра Квіт Наталії – доцента кафедри цивільного права та процесу, о. д-ра Ігора Бойка – ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, керівника школи Біоетики Українського католицького університету, Вадима Кінаша – генерального директора Українського банку стовбурових клітин; у дискусії та обговоренні взяли участь учасники школи німецького права, а також представники кафедри цивільного права та процесу та заступники декана.
24.11-25.11.2018 – цивільне процесуальне право ФРН – д-р Давід Паулюс, юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана
16.02-17.02.2019 – адміністративне процесуальне право ФРН – Уве Гьорген, головуючий суддя адміністративного суду м. Трір
5.04.-6.04.2019 – торгівельне право та право товариств ФРН – проф., д-р Крістоф Шертель, Хайдельберзька вища школа
13.04-14.04.2019 – адміністративне право ФРН – Штефан Шульте, суддя адміністративного суду
02.10-03.10.2019 – конституційне право ФРН – д-р Ларс Брокер, президент конституційного та вищого адміністративного суду землі Райнланд-Пфальц
16.11-17.11.2019 – адміністративне право ФРН – Штефан Шульте, суддя адміністративного суду
7.12-8.12.2019 – цивільне право ФРН – д-р Дойрінг, юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана
14.12-15.12.2019 – цивільне процесуальне право ФРН – д-р Давід Паулюс, юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана

За довідками просимо звертатися до координатора роботи Центру німецького права доц. Квіт Наталії Михайлівни (кафедра цивільного права та процесу – ауд.306), тел. 0503170201 (Viber, WhatsApp) або на електронну пошту: natali_kvit@yahoo.com

Школа польського та європейського права

Студенти, аспіранти, викладачі та випускники юридичного факультету мають можливість навчатися та брати участь у заходах, організованих в межах Школи польського та європейського права, яка є спільним проектом юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і Факультету права та адміністрації Ягеллонського університету у Кракові.
Школа розпочала своє функціонування у 2007-2008 навчальному році та передбачає проведення лекцій науковцями, практиками права не тільки Республіки Польща, але і Європейського Союзу.
Програма навчання у Школі польського та європейського права включає також курс польської мови з посиленим вивченням юридичної термінології.
Для випускників передбачена можливість проходження стажування у кращих юридичних компаніях Польщі, а також навчання у Ягеллонському університеті у Кракові.
У 2019 році в межах функціонування Школи польського та європейського права за участі студентів, аспірантів, викладачів та випускників юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка було проведено наступні заходи:
Відкриті лекції на тему: «Адміністративне право Республіки Польща» за участі проф. Варшавського університету Йованни Якубек-Лялік (22-23 лютого.2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Основи права Республіки Польща», які провели др.Томаш Жимковський, депутат Сейму Республіки Польща, др.Малгожата Вассерманн, депутат Сейму Республіки Польща, Ярослав Краєвський, депутат Сейму Респубілки Польща, Івона Арент, депутат Сейму Республіки Польща, Бартош Ковнацкий, депутат Сейму Республіки Польща (21 лютого.2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Кримінальне право Республіки Польща» від др. Агнєшки Пільх, судді Районного суду в Кракові, ад’юнкта Кафедри кримінального права Факультету права і адміністрації Ягеллонського університету, заступника керівника Національної школи суддів і прокурорів Республіки Польща (02-03 березня 2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Адміністративне-процесуальне право Республіки Польща» від др. Йоанни Леманської, судді Верховного Суду Республіки Польща, ад’юнкта Кафедри адміністративного права Факультету права і адміністрації Ягеллонського університету, проф. Малгожати Мановської, судді Верховного Суду Республіки Польща, Керівника Школи суддів і прокурорів Республіки Польща, в рамках співпраці з Ягеллонським університетом (12-14 квітня 2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Конституційне право Республіки Польща», від проф. Мірослава Граната, голови Кафедри конституційного права, Університету ім.Кардинала Стефана Вишиньського, судді Конституційного трибуналу Республіки Польща у відставці (29-30 березня 2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Цивільне право Європейського Союзу» від проф. Фридерика Цолля, професора Ягеллонського університету в Кракові, Університету в Оснабрюку, викладача університетів в Орлеані, Кані, Відню, Майнц, Колонії, Мюнстері, Вашингтоні, Антверпії, члена Кодифікаційної комісії з реформи цивільного права Республіки Польща в 2011-2015рр. (20 квітня 2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Податкове право та фінансовий контроль в Республіці Польща» від проф. Павла Боршовського, заступника декана Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету, др. Клаудії Стельмащик, доктора Державної вищої професійної школи імені Інгелюса Сілєсюса у Вальбжиху, члена Головної комісії з правопорушень у сфері фінансів (22-23 лютого.2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Право Європейського Союзу» від доктора, адвоката Рудольфа Остріханського, ад’юнкта Варшавського університету, др. Агати-Барбари Цапік (11-12 травня 2019, м. Львів)
Круглий стіл в рамках Школи польського та європейського права на тему: «Scope of the rule of law – judicial independance in the jurisprudence of the CJEU» за участі адвоката, ад’юнкта Варшавського університету др. Рудольфа Остріханського та др. Агати-Барбари Цапік (12 травня 2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Кримінально-виконавче право Республіки Польща» проф. Адама Редзіка, професора Варшавського університету, судді Верховного Суду Республіки Польща (17 травня 2019, м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Сімейне право Республіки Польща» 14.06.2019-15.06.2019 др. Галіна Новара-Бач, старшої викладачки Кафедри цивільного права Факультету права і адміністрації Ягеллонського універститу в Кракові, нотаріуса (14-15 червня 2019, м. Львів)
Школа «Арбітраж та медіація в Республіці Польща» за участі мец. Павел Сікора (партнер), Марек Мальцяк (старший адвокат) адвокатської агенції KKG (6-8 вересня 2019, м. Львів)
Модератором Школи польського та європейського права є доцент кафедри адміністративного та фінансового права Мостовий А. С. ( szkola.lviv.pl@gmail.com )

Школа американського права

У межах співпраці з Chicago-Kent College of Law (IIT) на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка започатковано Школу американського права, яка дає можливість прослухати курс лекцій американських професорів із різнотематичних правових напрямків (з отриманням відповідного сертифіката Chicago-Kent College of Law (IIT).

Слухачами Школи американського права стали викладачі, аспіранти, студенти та випускники юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, практикуючі юристи.

Викладачі та предмети Школи американського права:
• проф. Dana Wagner, In-House Corporate Law Practice, екс-керівник юридичних відділів компаній Google та Square (among 5 of tech’s most powerful lawyers in the USA);
• проф. Edward Lee, Intellectual Property Law, Harward cum laude випускник, один із кращих науковців у сфері IP Law у США;
• проф. Maurine Neiberg, Intellectual Property Law (Patents, Trademarks, Copyright), практик, один із кращих patent lawyers у Чикаго;
• проф. Richard Wright, Tort Law, один із кращих знавців Tort Law у світі;
• проф. Thomas Hill, International Business Transactions, багаторічний віце-президент однієї з транснаціональних корпорацій, бізнесмен і науковець;
• проф. Edward Carter, заступник прокурора штату Іллінойс, один із кращих фахівців із кримінального права у Чикаго та інші.
Заняття у Школі американського права відбуваються англійською мовою у вихідні дні на юридичному факультету ЛНУ ім. І. Франка. Учасники Школи складають іспити з прослуханих курсів та у разі успішного складення, одержують сертифікат.

Учасники Школи американського права мають право впродовж двох років після завершення навчання у Школі продовжити навчання та здобути рівень
LLM у Chicago-Kent College of Law (IIT).

Координатором Школи американського права є доцент кафедри адміністративного та фінансового права Полянський Т. ( polianskyi.t@gmail.com, sal.in.lviv.ua@gmail.com)