Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Анотації вибіркових дисциплін

9 семестр, Магістр

Адміністративне судочинство

Ведення справи в ЄСПЛ

Види забезпечення виконання господарських зобовязань

Вирішення спорів у сфері природокористування

Гарантії та захист прав на землю

Держава і Церква в історії українського народу

Договірні відносини у сфері використання довкілля

Етика прокурорської діяльності

ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗАСТАВНЕ ПРАВО

Заставні відносини в нотаріальній практиці

Захист в сімейному праві Анотація

Інститут омбудсмана в Україні та його регіональні представництва

Історія впливу християнства на право

Історія міського права

Історія становлення української адвокатури.

Історія української юридичної науки і освіти

Комерційне представництво

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ВЛАДОВІДНОСИН

Конституційно-правова відповідальність Глави держави, члена парламенту та Уряду в Україні

Конституційно-правове забезпечення міграційних процесів

Конституційно-правове регулювання громадянства в Україні та його удосконалення

Контроль і нагляд за дотриманням трудового законодавства

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Кримінально-правова охорона власності в Україні

Медіа право

Митне право України

Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування

Модерна українська правова думка

Наближення законодавства України

Національна державність

Непозовні провадження

Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Підготовка і проведення місцевих виборів в Україні

Податкове право ЄС

Податкове право України

Порівняльне адміністративне право

Порівняльний аналіз цивільного та господарського судочинств

Порядок захисту прав та інтересів платників податків

Право власності

Право і мистецтво

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Правове регулювання містобудівельної діяльності

Правове регулювання надання туристичних послуг

Правове регулювання співробітництва України та ЄС з питань надання

Правове регулювання спільного інвестування

Правове регулювання трудових відносин державних службовців

Правові засади захисту трудових прав працівників

Правові та організаційні засади роботи з персоналом

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ

ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України щодо регулювання відносин інтелектуальної власності

Проблеми юридичної відповідальності за трудовим правом України

Психологія слідчої діяльності

Публічна служба

Публічне адміністрування в сфері господарювання

Рекламне право Сімейне право України

Співпраця з ЄС щодо міграції, біженців та боротьби із злочинністю

СПІВПРАЦЯ З ЄС ЩОДО МІГРАЦІЇ, БІЖЕНЦІВ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

Способи альтернативного вирішення трудових спорів

Становлення публічної адміністрації в Україні

Структура, організація та порядок діяльності Конституційного Суду України

Судовий захист корпоративних прав

Трудове право Європейського Союзу

Управління публічною службою та стандарти ЄС з належного врядування

Юридична історія Львова

Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні

10 семестр, Магістр

Адвокатський правозахист

Адміністративно-правове забезпечення запобігання та протидії корупції

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Діяльність прокурора в контрольних судових стадіях кримінального провадження

Договір найму (оренди) об’єктів нерухомості

ЕВОЛЮЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Європейські стандарти права людини на свободу й особисту недоторканність

Європейські стандарти права на справедливий суд

Європейські стандарти свободи вираження поглядів та їхнє застосування у юридичній практиці України

ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Захист промислової власності

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Історія митних органів та митного законодавства в Україні

Історія міського права

Історія розвитку інститутів приватного права

Історія судових органів та процесуального

Конституційно-правовий статус Апарату Верховної Верховної Ради України

Корпоративні права правові аспекти злиття та поглинання

Криміналістичне забезпечення адвокатської діяльності

Кримінологічні проблеми запобігання та протидії організованій злочинності

Обмеження речових прав

Оподаткування доходів та майна фізичних осіб

Оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ

Права людини та релігія

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ТА БАЗИ ДАНИХ

Право на освіту та його юридичне значення

Правова допомога у сфері захисту інтелектуальних прав

Правове регулювання бюджетних видатків в Україні

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання інтелектуальної власності в ЄС

правове регулювання рекламної діяльності

Правове регулювання фінансового контролю в Україні

Правове становище сільськогосподарських товаровиробників

Правотлумачна техніка

Прецедентна судова практика у сфері прав людини

Припинення господарських товариств

Проблеми застосування адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ

Проблеми застосування Цивільного кодексу України

Проблеми ЦК і ГК щодо корпоративних відносин

Публічне адміністрування в сфері господарювання

Судове адміністрування

Судовий захист інтелектуальних прав матеріальні та процесуальні аспекти (1)

Судовий захист інтелектуальних прав матеріальні та процесуальні аспекти

Судовий захист трудових прав працівників

ТЕОРЕТИКО ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Теоретичні проблеми кримінальних контрольних проваджень

Федорович В.І. Правові форми використання земель в Україні

Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності

Юридична відповідальність у сфері використання та охорони довкілля

 

Вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентами для вивчення у І семестрі 2017-2018 н.р.

2 курс – загальноуніверситетські дисципліни

2 курс – факультетські дисципліни

3 курс

3 курс (студенти, які вступали на базі молодшого спеціаліста)

4 курс

Поділ студентів на групи для вивчення дисциплін вільного вибору, які забезпечуються юридичним факультетом

Поділ на групи для ВНД 2 курс 1 сем

Поділ на групи для ВНД 3 курс 1 сем

Поділ на групи для ВНД 4 курс 1 сем