Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розподіл студентів на групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін:
Вибіркові навчальні дисципліни, які студенти вивчатимуть у 2018-19 навчальному році:
 
Студенти, які повернулися з академічної відпустки, поновилися, перевелися та поступили на навчання на 3 курс на базі диплому молодшого спеціаліста, повинні до 07.09.2018 року написати заяву про вибіркові навчальні дисципліни на бланках, що додаються:
 
Вибіркові дисципліни на 2019/2020 н.р.
Назва дисципліни Викладач

Семестр

2 курс 1 семестр (3 семестр)
Кримінальні покарання в Україні (IX-XXст.) Бойко І.Й. 3
Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г.М. 3
Історія парламентаризму в Україні Бойко І.Й. 3
Історичний досвід реформування інституту права інтелектуальної власності в зарубіжних країнах та Україні Липитчук О.В. 3
Права людини та їх захист в Україні Гончаров В.В. 3
Правова соціологія Настасяк І.Ю. 3
Конституційне право зарубіжних країн Рабінович С.П.

Бориславська О.М.

Мочульська М.Є.

3
Права людини: основи теорії та практики реалізації Стецик Н.В. 3
Спадкове право Кравчик М.Б. 3
2 курс 2 семестр (4 семестр)
Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики Ромовська З.В. 4
Історія конституціоналізму в Україні Бойко І.Й. 4
Органи кримінальної юстиції Багрій М.В. 4
Вступ до практики Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

4
Захист від дискримінації в Україні Гончаров В.В. 4
Ювенальне право Левицька Н.О. 4
Конституційно-процесуальне право України Бориславський Л.В. 4
Речове право Мартин В.М. 4
Соціально страхове право Стрепко В.Я. 4
Організація роботи місцевих органів виконавчої влади Янюк Н.В. 4
Публічне адміністрування в умовах спеціальних адміністративних режимів Терещук О.А. 4
Судові органи України Баєва Н.П. 4
3 курс 1 семестр (5 семестр)
Інформаційне право Самагальська Ю.Я. 5
Історія розвитку судової влади в Україні Бойко І.Й. 5
Історія розвитку інституту примирення в Україні Бойко І.Й. 5
Правова культура мусульманського світу Бедрій М.М. 5
Юридичні особи Яримович У.В. 5
Господарське право Цікало В.І. 5
Вступ до практики Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

5
Юридичне документування Левицька Н.О. 5
Соціально медичне право України Кульчицька О.І. 5
Право соціального забезпечення Буряк В.Я.

Синчук С.М.

Стрепко В.Л.

Кульчицька О.І.

Ласько І.М.

5
Соціальні допомоги за законодавством України Синчук С.М. 5
Англійська юридична мова Мисик Л. В. Арцишевська А.Л. Гриня Н. О. Максимук В. М. Кузнецова Л. Р. Савка І. В. 5-8
Міжнародне кримінальне право Сенько М.М. 5
Кримінально-виконавче право Палюх Л.М. 5
Енергетичне право Паславська Н.Т. 5
Провадження у справах про адміністративні правопорушення Сеник П.Р. 5
3 курс 2 семестр (6 семестр)
Міграційне право Бедрій М.М. 6
Вплив канонічного права на формування системи континентального права та його рецепція у сучасному законодавстві України Моряк-Протопопова Х. М. 6
Історія розвитку земельного законодавства в Україні Бойко І.Й. 6
Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

6
Захист права власності у практиці ЄСПЛ Стецик Н.В.

Пашук Т.І.

6
Сімейне право Дякович М.М. 6
Кримінологія Шуп’яна М.Ю. 6
Банківське право Ільницький О.В. 6
Митне право Мостовий А.С. 6
Податкове право Полянський Т.Т. 6
4 курс 1 семестр (7 семестр)
Історія політичних та правових учень Коваль А. Ф. 7
Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні Яновицька Г. Б. 7
ІТ право Тарасенко Л.Л. 7
Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у ХХ т.. Моряк-Протопопова Х. М. 7
Історія становлення української адвокатури Коваль А.Ф. 7
Судова медицина Найда А.І. 7
Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

7
Спортивне право Ригіна О.М. 7
Правотворча техніка як передумова ефективного правового регулювання Косович В.М. 7
Прецедентна судова практика Стецик Н.В. 7
Земельне право України Федорович В.І. 7
Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб Бориславський Л.В. 7
Трансферне ціноутворення Джох Р.В. 7
Адміністративне судочинство Решота В.В. 7
4 курс 2 семестр (8 семестр)
Судова психіатрія Найда А.І. 8
Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Цікало В.І. 8
Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М. 8
Юридична психологія Мазур М.Р. Жолнович І.В. 8
Діяльність адвоката з представництва інтересів заявників в Європейському суді з прав людини Гудима Д.А. 8
Господарське процесуальне право Сеник С.В. 8
Право екологічної безпеки Жолнович О.І. 8
Правове письмо Ничка В.Ю.

Бабірецька Н.С.

8
Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини Стецик Н.В.

Пашук Т.І.

8
Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О. 8
Договірне право Герц А.А. 8
Права людини і інтернет Ничка Ю.В. 8
Порядок сплати митних платежів в Україні Мостовий А.С. 8
Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І. 8