Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розподіл студентів на групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін:
Вибіркові навчальні дисципліни, які студенти вивчатимуть у 2018-19 навчальному році:
 
Студенти, які повернулися з академічної відпустки, поновилися, перевелися та поступили на навчання на 3 курс на базі диплому молодшого спеціаліста, повинні до 07.09.2018 року написати заяву про вибіркові навчальні дисципліни на бланках, що додаються: