Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Внутрішньофакультетські вибіркові дисципліни на 2018-19 н.р.

Загальноунів._дисципліни_вибрані_2_курс_на_4_семестр

Поділ_на_групи_для_ВНД_2_курс_2_сем

Поділ_на_групи_для_ВНД_3_курс_2_сем

Поділ_на_групи_для_ВНД_4_курс_2_сем