Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Внутрішньофакультетські вибіркові навчальні дисципліни  2019-20 н.р.
Загальноуніверситетські  вибіркові навчальні дисципліни 2019-20 н.р.
Студенти, які повернулися з академічної відпустки, поновилися, перевелися та поступили на навчання на 3 курс на базі диплому молодшого спеціаліста, повинні до 07.09.2018 року написати заяву про вибіркові навчальні дисципліни на бланках, що додаються:
ДРУГА ХВИЛЯ ВИБОРУ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ
Шановні студенти!
Опрацьовано та проаналізовано Ваші заяви щодо внутрішньофакультетських вибіркових навчальних дисциплін (ВНД) на 2019-20 н.р.
Просимо кожного з Вас перевірити правильність внесення інформації про обрані вами ВНД. Якщо Ви виявили помилку – зверніться в навчальну частину (каб.215), і ми внесемо правки відповідно до поданої Вами заяви. Звертаємо Вашу увагу – міняти(переобирати) ВНД, які відбулися (набрали 25 і більше слухачів), не можна, а можна лише виправити технічні помилки, які виникли при опрацюванні заяв.
Студенти, які вибрали ВНД, що не відбулися (набрали менше 25 слухачів), повинні обрати для себе інші ВНД з тих, що відбулися. ВНД, які не відбулися, позначені жовтим кольором /див. відповідний файл, що додається/.
Заяви другої хвилі вибору ВНД /див. додаток у файлі/ необхідно подати в навчальну частину (каб.215) до вівторка 26.02.19р. включно. Студентам, які не здійснили вибору, ВНД будуть призначені на розсуд адміністрації факультету.
Поставтеся відповідально до вибору ВНД.
Дякуємо за організованість та оперативність під час першої хвилі вибору ВНД.

Заява на вибіркові на 3 курс 19-20 н.р. 2 хвиля
Заява на вибіркові на 4 курс 19-20 н.р. 2 хвиля

Вибіркові дисципліни на 2019/2020 н.р.
Назва дисципліни Викладач

Семестр

2 курс 1 семестр (3 семестр)
Кримінальні покарання в Україні (IX-XXст.) Бойко І.Й. 3
Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г.М. 3
Історія парламентаризму в Україні Бойко І.Й. 3
Історичний досвід реформування інституту права інтелектуальної власності в зарубіжних країнах та Україні Липитчук О.В. 3
Права людини та їх захист в Україні Гончаров В.В. 3
Правова соціологія Настасяк І.Ю. 3
Конституційне право зарубіжних країн Рабінович С.П.

Бориславська О.М.

Мочульська М.Є.

3
Права людини: основи теорії та практики реалізації Стецик Н.В. 3
Спадкове право Кравчик М.Б. 3
2 курс 2 семестр (4 семестр)
Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики Ромовська З.В. 4
Історія конституціоналізму в Україні Бойко І.Й. 4
Органи кримінальної юстиції Багрій М.В. 4
Вступ до практики Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

4
Захист від дискримінації в Україні Гончаров В.В. 4
Ювенальне право Левицька Н.О. 4
Конституційно-процесуальне право України Бориславський Л.В. 4
Речове право Мартин В.М. 4
Соціально страхове право Стрепко В.Я. 4
Організація роботи місцевих органів виконавчої влади Янюк Н.В. 4
Публічне адміністрування в умовах спеціальних адміністративних режимів Терещук О.А. 4
Судові органи України Баєва Н.П. 4
3 курс 1 семестр (5 семестр)
Інформаційне право Самагальська Ю.Я. 5
Історія розвитку судової влади в Україні Бойко І.Й. 5
Історія розвитку інституту примирення в Україні Бойко І.Й. 5
Правова культура мусульманського світу Бедрій М.М. 5
Юридичні особи Яримович У.В. 5
Господарське право Цікало В.І. 5
Вступ до практики Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

5
Юридичне документування Левицька Н.О. 5
Соціально медичне право України Кульчицька О.І. 5
Право соціального забезпечення Буряк В.Я.

Синчук С.М.

Стрепко В.Л.

Кульчицька О.І.

Ласько І.М.

5
Соціальні допомоги за законодавством України Синчук С.М. 5
Англійська юридична мова Мисик Л. В. Арцишевська А.Л. Гриня Н. О. Максимук В. М. Кузнецова Л. Р. Савка І. В. 5-8
Міжнародне кримінальне право Сенько М.М. 5
Кримінально-виконавче право Палюх Л.М. 5
Енергетичне право Паславська Н.Т. 5
Провадження у справах про адміністративні правопорушення Сеник П.Р. 5
3 курс 2 семестр (6 семестр)
Міграційне право Бедрій М.М. 6
Вплив канонічного права на формування системи континентального права та його рецепція у сучасному законодавстві України Моряк-Протопопова Х. М. 6
Історія розвитку земельного законодавства в Україні Бойко І.Й. 6
Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

6
Захист права власності у практиці ЄСПЛ Стецик Н.В.

Пашук Т.І.

6
Сімейне право Дякович М.М. 6
Кримінологія Шуп’яна М.Ю. 6
Банківське право Ільницький О.В. 6
Митне право Мостовий А.С. 6
Податкове право Полянський Т.Т. 6
4 курс 1 семестр (7 семестр)
Історія політичних та правових учень Коваль А. Ф. 7
Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні Яновицька Г. Б. 7
ІТ право Тарасенко Л.Л. 7
Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у ХХ т.. Моряк-Протопопова Х. М. 7
Історія становлення української адвокатури Коваль А.Ф. 7
Судова медицина Найда А.І. 7
Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А.

Стецик Н.В.

7
Спортивне право Ригіна О.М. 7
Правотворча техніка як передумова ефективного правового регулювання Косович В.М. 7
Прецедентна судова практика Стецик Н.В. 7
Земельне право України Федорович В.І. 7
Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб Бориславський Л.В. 7
Трансферне ціноутворення Джох Р.В. 7
Адміністративне судочинство Решота В.В. 7
4 курс 2 семестр (8 семестр)
Судова психіатрія Найда А.І. 8
Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Цікало В.І. 8
Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М. 8
Юридична психологія Мазур М.Р. Жолнович І.В. 8
Діяльність адвоката з представництва інтересів заявників в Європейському суді з прав людини Гудима Д.А. 8
Господарське процесуальне право Сеник С.В. 8
Право екологічної безпеки Жолнович О.І. 8
Правове письмо Ничка В.Ю.

Бабірецька Н.С.

8
Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини Стецик Н.В.

Пашук Т.І.

8
Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О. 8
Договірне право Герц А.А. 8
Права людини і інтернет Ничка Ю.В. 8
Порядок сплати митних платежів в Україні Мостовий А.С. 8
Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І. 8