Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 

Внутрішньофакультетські вибіркові дисципліни на 2018-19 н.р.

 

Вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентами для вивчення у І семестрі 2017-2018 н.р.

2 курс – загальноуніверситетські дисципліни

2 курс – факультетські дисципліни

3 курс

3 курс (студенти, які вступали на базі молодшого спеціаліста)

4 курс

Поділ студентів на групи для вивчення дисциплін вільного вибору, які забезпечуються юридичним факультетом

Поділ на групи для ВНД 2 курс 1 сем

Поділ на групи для ВНД 3 курс 1 сем

Поділ на групи для ВНД 4 курс 1 сем