Навчальні матеріали

Шановні колеги!

Просимо Вас звернути увагу, що всі навчальні матеріали кафедр юридичного факультету доступні в розділі “Методичні матеріали” відповідних кафедр. В цьому розділі є доступними лише ті навчальні матеріали, які стосуються викладання курсів, яке забезпечуються кафедрами інших факультетів. Крім цього, тут доступні також інші матеріали, які стосуються навчального процесу.

Загальні матеріали

Положення про організацію поточного та підсумкового контролю освітнього процесу на юридичному факультеті Львівського націоанльного університету імені Івана Франка від 17.02.2016

 

1 курс

2016 09 15 Матеріали з курсу “Аналітична економіка”

Графік захисту курсових робіт студентами першого курсу на кафедрі держави, права та політико-правових учень

2 курс

3 курс

2016 05 31 Міжнародне публічне право – тести

20160211 Програма міжнародне публічне право 2016 3 курс 1-2 потік

4 курс

ДЕК 16-бак

ДЕК 16-спец денне

Навчальна практика (з 1 січня  по 26  січня 2017 року)

5 курс