Василаш Василь Михайлович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

система та проблеми чинності кримінального закону; покарання та проблеми його призначення.

Курси

Біографія

Кандидат юридичних наук

доцент кафедри кримінального права і кримінології.

Народився 30.07.1962 року, с. Лоєва Надвірнянського р-ну івано-Франківської обл. – юрист, кандидат юридичних наук (Чинність кримінального закону України в часі, 1995). Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1988), аспірантура (1993). 1989-90, 1993-98 асистент кафедри кримінального права і кримінології, з 1999 доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: система та проблеми чинності кримінального закону; покарання та проблеми його призначення.

Близько 30 праць, зокрема:

Зворотна сила “проміжного” кримінального закону (ВЛУ. Сер. юрид. 1993. Вип.30);

Поняття кримінального закону, що пом’якшує покарання (Держ.-правова реформа в Україні: матеріали науково-практичної конференції К., 1997);

Поняття часу вчинення злочину (Концепція формування законодавства України: ІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 1998);

Втрата та зупинення чинності кримінального закону (ВЛУ. Сер. юрид. 1999. Вип. 34); Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання (Наук. вісн. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2008. Вип.2);

Проблеми призначення покарання за незакінчений злочин (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Мат. ХVI регіон. наук.практ. конф. 08-09.ІІ.2010. Львів, 2010);

Василаш В. М. Призначення покарання за наявності двох чи більше спеціальних правил призначення покарання / Василаш В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні :матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 288-291 (0,37 друк.арк.).

Vasylash V. Dyrektywy wymiaru kary lacznej na podstawie Kodeksu karnego Ukrainj: aspekty teoretyczne i praktyczne [Electronic resource] / Vasyl Vasylash // E-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. – 2014. – № 10. – Available from : http://www.czpk.pl/2014/06/09/v-vasylash-dyrektywy- wymiaru-kary-lacznej-na-podstawie-kodeksu-karnego-ukrainj-aspekty-teoretyczne-i-praktyczne (0,7 друк. арк.).

Василаш В. Проблеми застосування Закону України від 27 лютого 2014 року «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів. /Василаш В. //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXI звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2015. – С. 120-126. (0,45 друк.арк.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!