Суханов Максим Олександрович

Наукові інтереси

корпоративне право (зокрема, порівняльне)

договірне право (зокрема, договірні зобов’язання в сфері інтелектуального права)

інформаційне та ІТ право

Курси

Публікації

  1. Яворська О., Суханов М., Федорчук Ю., Лубчук О. Кому належить скіфське золото? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду /Право України. – 2017. – Випуск 1. – С.127-139.
  2. Суханов М.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЇХНІХ УЧАСНИКІВ ЗА ПРАВОМ КРАЇН ЄС ТА США. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск №57.Том №1. 2019. С.88-91.
  3. Суханов М.О. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВИ НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Прикарпатський юридичний вісник №1/2019. С. 70-73
  4. Суханов М.О. Особливості виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів XVII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного права» (Харків, 22 лютого 2019 р.). Харків: Нац. Юрид. Ун-т ім.Я.Мудрого. С. 379-383
  5. Суханов М.О. Зловживання корпоративними правами та їх попередження в контексті оновлення законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю. Тези XVIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 18-19 квітня 2019 року. Львів. С.89-91
  6. Суханов М.О. Інформаційні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2019. С.150-156
  7. Суханов М.О. Щодо ролі локальних актів товариства з обмеженою відповідальністю в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства. Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу». м. Івано-Франківськ, 2019. С. 222-226.

Біографія

Народився 11 травня 1995 року у м. Червоноград, Львівська область.

У 2012 році закінчив Червоноградську гімназію з відзнакою.

У липні 2018 року закінчив юридичний факультет Львівського національного університету, магістр права з відзнакою.

Отримав Свідоцтво про фахове володіння іноземною мовою.

У вересні 2018 року вступив на аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Тема дисертаційного дослідження «Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю».

З грудня 2016 року – юрист адвокатського об’єднання «Космеда, Куксов і Партнери».

З лютого 2019 року – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Координатор Школи юного правника.

Керівник кафедрального гуртка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!