Стецик Назар Володимирович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nazar.stetsyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

заг. теорія права, джерела права, юридична техніка та технологія, європ. право

Курси

Публікації

  1. Стецик Н. Судова правотворчість: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 3 (8). – С. 1- – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/567/587
  1. Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 15-19. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_51/015teopdf
  1. Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 27-32. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_52/027teo52.pdf
  1. Стецик Н. Деякі аспекти технології судової правотворчості / Н. Стецик // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1-6. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Chaau/2011-1/11snvtsp.pdf
  1. Стецик Н. Юридичні технології: сучасні підходи до розуміння / Н. Стецик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (м. Львів, 25 квітня 2014 р.). – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 235-242
  1. Стецик Н. Судовий регламент: юридична природа та технологічні особливості / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 72-77. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/209
  1. Стецик Н. Судовий прецедент: особливості темпоральної чинності / Н. Стецик // Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 62-64
  1. Стецик Н. Правова уніфікація: обґрунтування необхідності загальнотеоретичної розробки / Н. Стецик // Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2016 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 35-37

Біографія

СТЕЦИК Назарій Володимирович (07.І.1985, м. Стебник Львів. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика, 2011), доц. (2015). Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (2007), аспірантуру (2011). У 2007 році працював юрисконсультом ЗАТ «Трускавецькурорт». У 2007-08 навч. році асист. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 асист. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту, з 2015 доц. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!