Стецик Назарій Володимирович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права, заступник декана юридичного факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

загальна теорія права, прецедентна практика, джерела європейського права, юридична техніка та технологія

Курси

Публікації

Стецик Н. Запровадження прецедентної практики верховних судів у пострадянських правових системах // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 11-12 (207-208). – С. 66-72. – режим доступу:   http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/a1890fcfc5b24fcdc22582120049dd29/$FILE/Visnyk_11_2017_web.pdf

Стецик Н. Людиноцентризм і практична спрямованість викладання теорії права та держави (львівський досвід) / П. М. Рабінович, Н. В. Стецик // Право України. – 2017. – № 10. – С. 102-107. – режим доступу:  https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2017_10/pravo_2017_10_s9/

Стецик Н. Дефекти законодавства як передумови створення прецедентної практики // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – С. 274-277. – режим доступу: http://legaltechnique.org/wp-content/uploads/2017/10/Тези_Львів_Шутак_2017_финал1.pdf 

Стецик Н. Прецедентна судова практика у європейських правових системах: теоретичні та порівняльно-правові аспекти // Міжнародний конгрес європейського права : збірн. наук. праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.). – Одеса : Фенікс, 2017. – C. 266-269. – режим доступу:  http://eurolaw.org.ua/files/conferences/congress-collection-21-22-2017.pdf

Стецик Н. Прецедентна судова практика: теоретичні та дидактичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 30-33. – режим доступу:  http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Конференція-2017-ч1.pdf

Стецик Н. «З дня» чи «з дня, наступного за днем» офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Випуск 63. – С. 29-36. – режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/5020

Стецик Н. Глобалізація та уподібнення концепцій джерел права // Фундаментальні проблеми юриспруденції [Текст] : зб. наук. праць ; [упоряд. : М.В. Савчин, М.В. Менджул]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – С. 46-52. – режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12825/1/Фундаментальні проблеми юриспруденції.pdf

Стецик Н. «Юридична технологія» та «юридична техніка»: до питання про природу та співвідношення // Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування : тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.‑практ. конф. (м. Львів, 24–25 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Х. : Право, 2016. – С. 34-37. – режим доступу: http://legaltechnique.org/wp-content/uploads/2016/12/ЮРИДИЧНА-ТЕХНІКА-ІІ-всеукр.-наук.-практ.-конф.-Львів__2016_-1.pdf

Стецик Н. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право. – 2016. – № 4 (24). – С. 212-219. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_4_29 6)

Стецик Н. Правова уніфікація: обґрунтування необхідності загальнотеоретичної розробки // Матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2016 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 35-37. – режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Конференція-2016-ч1.pdf

Стецик Н. Судовий прецедент: особливості темпоральної чинності / Н. Стецик // Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 62-64. – режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Конференція-2015-ч1.pdf

Стецик Н. Судовий регламент: юридична природа та технологічні особливості / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 72-77. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/209

Стецик Н. Деякі аспекти технології судової правотворчості// Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1-6. – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/519

Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 27-32. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_52/027teo52.pdf

Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 15-19. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_51/015teopdf

Стецик Н. Судова правотворчість: загальнотеоретична характеристика // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 3 (8). – С. 1- – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/567/587

Біографія

СТЕЦИК Назарій Володимирович (07.І.1985, м. Стебник Львів. обл.) – юрист, кандидат юридичних наук (Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика, 2011), доцент (2015). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2007), аспірантуру (2011). У 2007 році працював юрисконсультом ЗАТ «Трускавецькурорт». У 2007-08 навч. році асистент кафедри теорії та історії держави і права, з 2008 асистент кафедри теорії та філософії права Львівського університету, з 2015 доцент кафедри теорії та філософії права Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!