Шутко Наталія Ігорівна

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Телефон (робочий): +38-032-239-45-25

Електронна пошта: afl.dep.law@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія держави та права України і зарубіжних країн; адміністративне право України

Публікації

  1. Шутко Н. Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. / Наталія Шутко. // Історико-правовий часопис. – 2016. – №1. – С. 248–253.
  2. Шутко Н. Значення Цивільного кодексу Австрії 1811 року в діяльності Кодифікаційної Комісії Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) / Наталія Шутко. // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. – 2014. – №1. – С. 209–214.
  3. Шутко Н. Вплив австрійського цивільного права на кодифікацію та уніфікацію права у Чехословаччині (1918-1939 рр.) / Наталія Шутко. // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. – 2014. – №3. – С. 225–230.
  4. Шутко Н. Структура, джерела та основні положення Цивільного кодексу Західної Галичини 1797 року [Електронний ресурс] / Наталія Шутко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/25.
  5. Шутко Н. Дія Цивільного кодексу Австрії 1811 року на угорських землях (1812-1918 роки) / Наталія Шутко. // Вісник Львівського університету. Серія юридична.. – 2016. – №63. – С. 55–63.

Біографія

Народилася у 1989 р.

Упродовж 2007-2012 рр. навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила здобувши кваліфікацію «Магістр права».

З листопада 2012 р. стала аспірантом Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.01 –  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2012, 2013-2014 рр. – працювала у ТзОВ «ТД «Кімак».

З листопада 2017 р. прийнята на посаду асистента кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!