Сеник Петро Романович

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: petro.senyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

адміністративне судочинство, адміністративне право, проблеми та особливості узаконення самочинного будівництва (реконструкції) в адміністративному та цивільному праві

Публікації

Сеник П. Р. Поняття, види та суб’єкти відповідальності за порушення законодавства про вибори та референдум / П. Р. Сеник // Митна справа : наук.-аналіт. Журн. – 2011. – № 1, ч. 2. – С. 244–248.

Сеник П. Р. Основні принципи правового статусу учасників виборів в Україні / П. Р. Сеник // Митна справа : наук.-аналіт. Журн. – 2011. – № 4, ч. 2. – С. 61–65.

Сеник П. Р. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про референдум / П. Р. Сеник // Наук. запис. Львів. ун-ту бізнесу та права. – Львів, 2011. – № 6 – С. 178–181.

Сеник П. Р. Адміністративний примус, як різновид захисту учасників виборів і референдумів в Україні / П. Р. Сеник // Наук. запис. Львів. ун-ту бізнесу та права. – Львів, 2011. – № 7 – С. 145–148.

Сеник П. Р. Забезпечення захисту учасників виборів і референдумів в Україні / П. Р. Сеник // Митна справа : наук.-аналіт. Журн. – 2012. – № 1, ч. 2. кн. 2. – С. 174–179.

Сенык П. Р. Участники избирательного процесса в Украине / П. Р. Сенык // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/117-13323

Сеник П. Р. Правові основи взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю у сфері охорони громадського порядку / П. Р. Сеник // Охорона громадського порядку під час проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2011 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 63–66.

Сеник П. Р Проблеми удосконалення інституту відповідальності за порушення законодавства про референдум / П. Р. Сеник // Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (ч. 2) (15-16 квітня 2011 р.). – Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2011. – С. 159-160.

Сеник П. Р Правові основи взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю у сфері охорони громадського порядку / П. Р. Сеник // Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (7 вересня 2011 р.). – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2011. – С. 193-195.

Сеник П. Р. Правова культура виборчих комісій та інших органів влади на виборах в Україні / П. Р. Сеник // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матер. ІІІ звітної всеукраїнської наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (28 вересня 2009 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – С. 135–138.

Сеник П. Р. Поняття виборчого процесу та його учасники / П. Р. Сеник // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матер. Всеукраїнської наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (24 вересня 2010 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 157–161.

Сеник П. Р. Юридична відповідальність за порушення прав учасників виборів і референдумів в Україні / П. Р. Сеник // Економічна безпека і право: проблеми та шляхи вирішення : матер. Звітної наукової конференції (25 лютого 2011 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 331–335.

Сеник П. Р. Механізм адміністративно-правового регулювання захисту учасників виборів і референдумів в Україні / П. Р. Сеник // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матер. Звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (30 вересня 2011 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 194–199.

Біографія

Народився 19 травня 1983 року.

З 1990 року до 2000 року навчалась у середній загальноосвітній школі № 55 м. Львова, де одержав атестат про середню освіту з відзнакою.

2005 р. – закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівської комерційної академії та здобув кваліфікацію «спеціаліст».

З вересня по грудень 2004 р. – працював на посаді юриста в Територіальній виборчій комісії Територіального виборчого округу № 124.

З січня 2005 р. по листопад  2006 р. – працював на посаді помічника адвокатів у Адвокатському об’єднанні «Львівська юридична колегія»

2006 р. – отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З листопада 2006 р. по серпень 2017 р. – працював на посаді адвоката у Адвокатському об’єднанні «Львівська юридична колегія». Член ради партнерів.

З 2006 р. по 2010 р. – був обраний на посаду депутата до Погариської сільської ради Жовківського району. Голова адміністративної комісії. Член земельної комісії.

2008-2012 р.р. – аспірантура Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України.

2015 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий захист учасників виборів і референдумів в Україні».

З вересня 2017 р. – прийнятий на посаду асистента  кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!