Семків Віталій Остапович

Посада: доцент кафедри основ права України

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vitaliy.semkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія держави і права України, міське право та історія міського права, порівняльне правознавство.

Курси

Публікації

Автор близько 70-ти праць. Зокрема протягом останніх років вийшли в світ наступні праці:

 • Semkiv V. City law in Ukraine: comparative historic and legal research // Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie. – Lublin: Verba, 2009. – S.10-20.
 • Semkiv V. Historyczno-prawne zasady europejskiej identyfikacji ukraińców. – Aves, 2012. – №3. – S. 56–65
 • Semkiv V. Tradycja prawa miejskiego jako podstawa współczesnego prawa municypalnego Ukrainy/ Vitaliy Semkiv, Vasyl Kiselychnyk // Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwerytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. – 36-43.
 • Мочульська М. Є., В. О. Семків. Правова доктрина в континентальній правовій системі: монографія / М. Є Мочульська, В. О. Семків. – Львів: Світ, 2015. – 432 с.
 • Семків В. Інвестиційна діяльність як одна із функцій територіальної громади м. Львова / Віталій Семків // Studia Bydgosko-Lwowskie. Prawo–Samorząd Terytorialny–Gospodarka. – Tom – Bydgoszcz, 2015. – S. 73-83.
 • Семків В. Наука історії права та історичні знання галузевих юридичних наук: проблеми співвідношення / В. Семків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXІ звіт. наук.-практ. конф. (12-13 лютого 2015 р.) : у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2015. – С. 119-121.
 • Семків В. Новизна історико-правового дослідження: проблеми визначення // Матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 6-7 лютого 2014 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 428 с. – С. 114-116.
 • Семків В. Нові концепції історії держави та права / В. Семків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.– С. 67-69
 • Семків В. О. Самоврядування в українських містах Австро-Угорської та Російської імперії другої половини ХІХ ст. / В. О. Семків, Л.В. Хомко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2011. – Вип. 19. – С. 245-249.
 • Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 • Семків В.О. Особливості викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів неюридичних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка / В. О. Семків, Р. С. Шандра // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні / Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013. – С. 207-210.
 • Семків В. О. Доброчинність протягом століть та державна безпека / Віталій Семків, Ірина Новосядло // Не (безпека) – сучасний вимір явища : матеріали міжнародної конференції (Республіка Польща, м. Сандомир): збірник статей. – Сандомир, 2016. – С. 84 – 95.
 • Семків В. О. Тенденції розвитку правової доктрини в контексті інтеграції та конвергенції правових систем / Віталій Семків, Марта Мочульська // Studia z Zakresu Prawa i Zarządzania. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 194-202 – (Edycja Bydgosko-Lwowska Prawo-Samorząd Terytorialny-Ekonomia; № 9).
 • Семків В.О. Історико-понятійний метод в науці історії держави та права. / В. Семків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 105-107.
 • Семків В. О., Новосядло І. Ю. Становлення принципу судового захисту прав місцевого самоврядування в Україні / Віталій Семків, Ірина Новосядло // Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід : матеріали третьої науково-практичної конференції (м.Львів, 19 травня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 96-100.
 • Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod. redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jołanty Laskowskiej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 326 s. (Podrozdział 1.6. Prawo własności intelektualnej wzoru przemysłowego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski: aspekt prawnoporównawczy / Tadeusz Branecki, Vitaliy Semkiv, Roman Shandra, S. 104-126).

Біографія

Семків Віталій Остапович (03.12.1963 р.н., м. Галич Івано-Франк. обл.) – юрист, кандидат юридичних наук ( «Передбачення як функція правової свідомості», 1990), доцент (1994), член Вченої Ради юридичного факультету.
Закінчив юридичний факультет Львівського університету у 1986 р., аспірантуру київського університету у 1989 р. У 1990-1994 асистент, а у 1994-1997 рр. доцент кафедри основ культури, соціології та права Львівського лісотехнічного університету; з 1997 р. доцент, у 2003-2007, 2014-2016 рр. завідувач кафедрою основ права України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!