Романів Володимир Ярославович

Посада: асистент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

цивільне  право, цивільне процесуальне право, господарське процесуальне право

Курси

Публікації

 

 1. Романів В.Я. Поняття «нерухомого майна» за цивільним законодавством України / В.Я. Романів // Держава і право. – 2012. – № 55.-С.346-352
 2. Романів В.Я. Момент укладення договору оренди нерухомого майна / В.Я. Романів // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4(44).-С.176-185
 3. Романив В.Я. Проблемы продления договора аренды государственного и коммунального имущества / В.Я. Романив // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов ІІІ Междунар. науч. конф.; Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) – Минск: Бизнесофсет, 2012. – С. 228-230.
 4. Романів В.Я. Поняття “нерухомого майна” за цивільним законодавством України / В.Я. Романів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIII регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 190-192.
 5. Романів В.Я. Внесення змін у договір оренди земельної ділянки / В.Я. Романів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – №21.-С.259-263
 6. Романів В.Я. Укладення договору оренди земельної ділянки / В.Я. Романів / В.Я. Романів // Митна справа. – 2013. – №3.-С.278-288
 7. Романів В.Я. Цивільно-правові наслідки закінчення терміну договору оренди нерухомого майна державної або комунальної форми власності / В.Я. Романів // Адвокат. – 2013. – №7.-С.44-48
 8. Романив В.Я. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины и Российской Федерации / В.Я. Романив // Теория и практика общественного развития. – 2013. -№11/2.-С.299-303
 9. Романів В.Я. Звільнення від сплати орендної плати за договором найму (оренди) нерухомого майна у зв’язку з неможливістю використання орендованого майна / В.Я. Романів // Международная научно-практическая конференция “Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов”. – Кишинев, 2014. – Ч. 2. – С. 57-59.
 10. Романів В.Я. Строк як умова договору оренди нерухомого майна / В.Я. Романів // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2014. – Ч. 1. – С. 124-126.
 11. Романів В.Я. Співвідношення норм цивільного та земельного законодавств при правовому регулюванні відносин, пов’язаних з користуванням земельною ділянкою / В.Я. Романів // Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ГО “Правовий світ”, 2014. – Ч. 1. – С. 90-92.
 12. Романів В.Я. Правовий порядок проведення поліпшень орендованого нерухомого майна / В.Я. Романів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XXI регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 190-192.
 13. Романів В.Я. Строк і орендна плата: істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна / В. Я. Романів // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – 2015. – №4(ІІ). – С.21-29.
 14. Проблеми розподілу судового збору у цивільному та господарському судочинстві / В.Я. Романів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІІ регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2016 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 194-196 (0,25 друк. арк.)
 15. Романів В.Я. Цивільно-правові наслідки невиконання договору оренди / В.Я. Романів // Сучасний вимір держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2016. – С. 76-79.
 16. Романів В.Я. Спеціалізація судів як вимога сучасності / В.Я. Романів // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – 164-168
 17. Романів В.Я. Щодо підстав припинення договору оренди державного та комунального майна / В.Я. Романів // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2016. – 69-72
 18. Романів В.Я. Аксіологічні основи правового світогляду юриста / В.Я. Романів // Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers. – Bratislava, Slovak Republic, 2016. – С. 191-194.
 19. Романів В.Я., Соломчак Х.Б. Законодавчі прогалини процесуальної форми Господарського процесуального кодексу України / В. Я. Романів, Х.Б. Соломчак // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №8. – С.47-52
 20. Романів В.Я. Будівля, інша капітальна споруда як предмет договору оренди нерухомого майна / В. Я. Романів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – №36. – С.133-137.
 21. Романів В.Я. Забезпечення розгляду справи належним складом суду у цивільному судочинстві України / В. Я. Романів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2015. – №39. – С.186-194

 

Біографія

Романів Володимир Ярославович – (10.02.1990, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Договір оренди нерухомого майна за цивільним законодавством України, 2015). Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2010), аспірантуру (2013). З 2011 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету.  Близько 30 праць,  зокрема Поняття «нерухомого майна» за цивільним законодавством України (Держава і право. – 2012. – № 55.); Момент укладення договору оренди нерухомого майна ( Університетські наукові записки. – 2012. – № 4(44); Внесення змін у договір оренди земельної ділянки (Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – №21); Укладення договору оренди земельної ділянки (Митна справа. – 2013. – №3.); Цивільно-правові наслідки закінчення терміну договору оренди нерухомого майна державної або комунальної форми власності (Адвокат. – 2013. – №7.); Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины и Российской Федерации (Теория и практика общественного развития. – 2013. – №11.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!