Полянська Ірина Ярославівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

інтелектуальна власність, корпоративне право, європейські моделі корпоративного управління, правове регулювання спільного інвестування.

 

 

Курси

Публікації

Огниста І. Правові підстави залучення коштів індивідуальних інвесторів у пайовий фонд / Огниста І.Я. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – № 9. – С.54-58.

Огниста І. Права інвесторів на активи пайового фонду: дослідження правової природи/ Огниста І.Я.// Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – № 2, Т.11. –С.31-39. (ч. 1).

Огниста І. Права інвесторів на активи пайового фонду: дослідження правової природи / Огниста І.Я. // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – №3, Т.11. – С.28-36, (ч. 2).

Огниста І. Правові підстави виникнення прав інвестора пайового фонду/ Огниста І.Я. //  Форум права. – 2015. – №1. – С. 207-216.

Огниста І. Конвертація цінних паперів спільного інвестування: pro et contra / Огниста І.Я. // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – № 2 (33). – С. 48-55.

Polianska I. Aspects of Legal Regulation of Compensation Schemes
in European and Ukrainian Co-Investment Markets / Polianska I. / Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). – 2016. – №1. – P. 25-35.

Polianska I. Аctual issues on realization of the right to dividends of the corporate investment fund in ukraine shares owners / Polianska I. / Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – № 2, Т. 3 − Р. 286-291.

Огниста І. До питання емісійної природи інвестиційного сертифіката /Огниста Ірина// Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», 27-28 лютого 2015 р., м. Кошице, Словацька Республіка.

Огниста І. Дослідження окремих аспектів права інвесторів інститутів спільного інвестування на інформацію / Огниста Ірина // XІV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», 24-25 квітня 2015 р. м. Львів, Україна. Збірка матеріалів конференції. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – С.53-57.

Полянська І.Я. Альтернативні способи проведення загальних зборів корпоративного фонду ∕ Полянська І.Я. ∕ ХХІІ звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» : матеріали ХXІІ звітної науково–практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 220 с. − С. 190-194.

Полянська І.Я. Механізм реалізації права викупу цінних паперів спільного інвестування ∕ Полянська І.Я. ∕ «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 22-23 січня 2016 року. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. – 112 с. – С. 55-59.

Полянська І.Я. Правова природа доходів інвесторів при здійсненні спільного інвестування ∕ Полянська І.Я. ∕ «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2015. – 268 с. – С.86-89.

Полянська І.Я. Щодо європейського досвіду запровадження гарантійно-компенсаційних механізмів на ринку спільного інвестування. Міжнародна науково-практична конференція «Навий погляд на євроінтеграційні процеси у Молдові та Україні: юридичний аспект» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 25-26 березня 2016 року).

Біографія

2008-2013 рр. – навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013-2016 рр. – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю – 12.00.03 – «цивільне право та цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право».

З вересня 2016 року – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!