Кучевська Світлана Петрівна

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

Міжнародне кримінальне право

Публікації

Загальна кількість праць: 22, зокрема:

Кучевська С. Норми про покарання у Статуті Міжнародного кримінального суду та у Кримінальному кодексі України: питання відповідності / Світлана Кучевська // Вісник Львівського національного університету [Серія юридична]. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2007. – Випуск 44. – С. 282–287

Кучевська С.П. Кодифікація норм про міжнародні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду та її значення для розвитку вітчизняного кримінального законодавства / Світлана Петрівна Кучевська // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права, 2008. – № 1(25). – С. 198–210

Кучевська С.П. Співвідношення понять «порушення законів та звичаїв війни» і «воєнні злочини» у контексті узгодження Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду / Світлана Петрівна Кучевська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць [Серія юридична] / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 268–277

Кучевська С.П. Особливості застосування статті 336 Кримінального кодексу України у сучасних умовах / С.П. Кучевська // Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. – 2015. – № 4. – С.271 – 274

Біографія

Народилась 13.06.1982 року у м. Львів. З 2000 по 2005 р.р. – студентка юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, який закінчила з відзнакою. 2005-2008 р.р. – навчання в аспірантурі. У 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук (тема дисертаційного дослідження: Проблеми гармонізації законодавства України про кримінальну відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду). З 2009 р. – асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!