Кравчук Володимир Миколайович

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Біографія

Кравчук Володимир Миколайович (10.02.1974, м. Київ) – кандидат юридичних наук (Соціально-правова природа юридичної особи, 2000), доктор юридичних наук (Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах, 2010). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1996). З 2003 доцент кафедри цивільного права та процесу; з 2014 – професор З 2009 суддя Львівського окружного адміністративного суду. Член Науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України. Член Конституційної Комісії. Голова робочої групи з проблемних питань судової практики у Львівському окружному адміністративному суді. Член правління Асоціації правників України. Наукові інтереси: цивільне право, корпоративне право, цивільний процес, господарський процес. Автор понад 140 праць, зокрема Поняття юридичної особи в сучасних умовах (Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Збірник наукових статей. – Львів. – 1997. – Вип.5.);

Визначення сфери застосування інституту юридичної особи (Право України. – 1998. – №4.); Засновник – підприємство: сутність взаємовідносин (Право України. – 1998. – №8.); Сутнісні ознаки юридичної особи (Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999.- № 7. ); Правові ознаки юридичної особи (Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999.- № 9. ); Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: основні проблеми (Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 11-14, продовження – № 2); Загальні збори акціонерів: головне (Юридичний журнал, 2003 (співавтор – Прочай О.); Застава корпоративних прав (Юридичний радник, 2005, № 1 10 с.); Продаж корпоративних прав: оподаткування та мінімізація (Податкове планування, 2005, № 1.); Поняття статутного капіталу юридичної особи (Право України. 2006, № 12); Правові наслідки виходу із господарського товариства (Підприємництво, господарство і право, 2007. № 5 ); Вклади статутного капіталу господарського товариства (Право України, 2007, № 7 );  Відповідальність за порушення учасниками обов‘язків з формування статутного капіталу (Право України, 2007, № 10 );  Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К., 2005. – 720 с.; Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К., Істина. – 960 с. (спільно з Угриновською О.І.); Науково-практичний коментар до Цивільного процессуального кодексу України. [Електронний ресурс] – 2-ге вид., перероб. і доп. станом на 01.09.2012 р.  Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/;  Проблема судової юрисдикції спорів про виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1.); Проблема кворуму загальних зборів під час виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (Вісник господарського судочинства. – 2014. –№ 3.); Забезпечення права на доступ до суду осіб, які перебувають під вартою або в місцях позбавлення волі (Право України. – 2014. –  № 3).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!