Ковний Юрій Євгенович

Посада: доцент кафедри основ права України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yuriy.kovnyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

міжнародне право, господарське право.

Курси

Публікації

І. Монографії, підручники, посібники та інші видання

 1. Ковний Ю.Є. Засоби діагностики знань (тестові завдання) для студентів, які навчаються за галуззю знань 0503 “Міжнародна економіка”: з навчальної дисципліни “Міжнародне економічне право”: навчальний посібник / Ю.Є. Ковний . – Львів : ЛДФА, 2014. – 125 с.
 2. Ковний Ю.Є. Тенденції економічного поглинання господарюючих суб’єктів в промислових територіальних системах : Монографія / Я.О.Побурко, Ю.Є. Ковний, Я.Я. Пушак – Львів : НАН України, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008. – 97 с. ISBN : 978-966-02-599-0

 

ІІ. Наукові статті

 1. Kovnyy Y. Methodological approaches to determine the factors of shadow economy / Yuriy Kovnyy // American Journal of Science and Technologies. – No.1. (21) (January-June), Volume III. 2016. – P. 319- (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.).
 2. Ковний Ю.Є. Форми та методи активації навчальної діяльності студентів ВНЗ економічного профілю у процесі вивчення правових дисциплін / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2014. – Вип. 13. – С. 48–53.
 3. Ковний Ю.Є. Методи управління конкурентоздатністю суб’єкта господарювання / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки : Збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 120–128.
 4. Ковний Ю.Є. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в сучасних економічних умовах / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки : Збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 23. – С. 109–116.
 5. Ковний Ю.Є. Державне регулювання інноваційного розвитку господарювання / Ю.Є. Ковний // Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 23.3. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – С. 324–330.
 6. Ковний Ю.Є. Перспективи розвитку колекторської діяльності в Україні / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки : Збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2012. – № 22. – С. 87–95.
 7. Ковний Ю.Є. Законодавче регулювання припинення діяльності суб’єктів господарювання / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2012. – Вип. 12. – С. 86–93.
 8. Ковний Ю.Є. Механізм протидії криміналізації у системі забезпечення економічної безпеки України. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки : Збірник наукових праць. – Львів 2012. – № 21. – С.247-254.
 9. Ковний Ю.Є. Особливості та шляхи подолання тіньової економіки України. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2011. – Вип. 11. – С. 153–157.
 10. Ковний Ю.Є. Стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2010. – Вип. 10. – С. 75–81.
 11. Ковний Ю.Є. Загальна декларація прав людини через 60 років: факти і цифри. / Ю.Є. Ковний // Часопис Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницьк : 2009. – № 1. – С. 67-69.
 12. Ковний Ю.Є. Економіко-правові основи проведення рейдерських угод в Україні. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2008. – Вип. 8. – С. 115 – 122.
 13. Ковний Ю.Є. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2007. – Вип. 7. – С. 117 –122.
 14. Ковний Ю.Є. Ефективність реорганізації підприємств шляхом проведення процедури їх поглинання. / Ю.Є. Ковний // НАН України. Інститут регіональних досліджень. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методологія статистичних оцінювань соціально-економічних процесів (Збірник наукових праць). – Львів, 2006. – Випуск 4 (ХLІІ). – С.235 – 243.
 15. Ковний Ю.Є. Засади розробки моніторингу реструктуризації суб’єктів господарювання. / Ю.Є. Ковний // Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону. ІРД НАН України. – Львів, 2006. – С.263 – 276.
 16. Ковний Ю.Є. Розв’язання колізій у податковому законодавстві України. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2006. – Вип. 6. – С. 151 –159.
 17. Ковний Ю.Є. Вплив внутрішньогосподарських відносин на процес поглинання акціонерних товариств. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки : Збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2005. – № 9. – С. 240–248.
 18. Ковний Ю.Є. Про моніторинг економічного поглинання. / Ю.Є. Ковний // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми моніторингу соціально-економічного розвитку регіону (Збірник наукових праць). ІРД НАН України. Львів, 2005. – Випуск 3(57). – С.345 – 356.
 19. Ковний Ю.Є. Ефективність реорганізації акціонерних товариств шляхом проведення процедури їх поглинання. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2005. – Вип. 5. – С. 149 – 155.
 20. Ковний Ю.Є. Методологічний підхід до розробки програми реструктуризації підприємства. / Ю.Є. Ковний // Регіональна економіка. – Львів. – 2004. – № 3. – С.139 – 147.
 21. Ковний Ю.Є. Оцінка формування корпоративного сектору Львівщини в результаті приватизації державного майна. / Ю.Є. Ковний // НАН України. Інститут регіональних досліджень. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Статистичне оцінювання соціально-економічних явищ у регіоні: методологічні підходи. – Випуск 4.– Львів. – 2004. – С.223 – 232.
 22. Ковний Ю.Є. Поглинання акціонерних товариств в контексті теорії внутрішньогосподарських конфліктів. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2004. – Вип.45. – С. 138 – 146.
 23. Ковний Ю.Є. Поняття і основна термінологія організаційної структури управління суб’єкта підприємницької діяльності. / Ю.Є. Ковний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Львів : ЛДФА, 2003. – Вип. 3. – С. 78 – 85.
 24. Ковний Ю.Є. Оцінка процесів взаємопоглинання, як складової частини розвитку акціонерних товариств. / Ю.Є. Ковний // НАН України. Інститут регіональних досліджень. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методологія статистичних оцінювань соціально-економічних процесів (Збірник наукових праць). Вип. 3 (ХLI). – Львів, 2003. – С.445 – 453.
 25. Ковний Ю.Є. Перспективи розвитку підприємництва. / Ю.Є. Ковний // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансові механізми активації підприємництва в Україні (Збірник наукових праць). ІРД НАН України. Частина 2. – Львів. – 2002. – Випуск 2(ХХХІІІ). – С.273 – 276.
 26. Ковний Ю. Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища / Ю. Ковний // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2017. – № 7. – С. 89-99.

III. Тези науково-практичних конференцій

 1. Ковний Ю.Є. Особливості правового захисту осіб з порушеннями психофізичного розвитку в Україні. / Ю.Є. Ковний // Права осіб з обмеженими можливостями: дуальна освіта, соціальні та медичні послуги. Наук.-практ. конф., 9–10 червня 2016 р.,  Збірник тез наукових доповідей.  – Львів: ЛНУ «Львівська політехніка», – 2016. – С.74-75.
 2. Ковний Ю.Є. Розбудова системи комплексної підтримки українських трудових мігрантів та їх сімей. / Ю.Є. Ковний // Правові аспекти співпраці України та країн проживання українських трудових мігрантів. Міжнар. наук.-практ. конф. 10-11грудня 2015 р., Збірник тез наукових доповідей. – Львів: ЛНУ «Львівська політехніка», – 2015. – Т. 2, С.32-35.
 3. Ковний Ю.Є. Особливості визначення поняття «Тіньова економіка» / Ю.Є. Ковний // Фінансово-податкові механізми активації підприємництва:VI Міжнар. наук.-практ. конф. 10-11 листопада 2011 р., Збірник тез наукових доповідей. – Львів: ЛДФА, 2011. – Т.1, С.144-148.
 4. Ковний Ю.Є. Вплив процесу глобалізації на формування економічної політики держави. / Ю.Є. Ковний // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових доповідей за матеріалами VIІ міжнародної науково-практичної конференції. – 29-30 травня 2010 р. – Луцьк, 2010. – С.546-549.
 5. Ковний Ю.Є. Іноземний досвід недружелюбного захоплення контролю над акціонерним товариством. / Ю.Є. Ковний // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта”. Том 66. Економіка підприємництва. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С.14-16.
 6. Ковний Ю. Історичні передумови виникнення та розвитку корупції / Юрій Ковний // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч.  – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 75-78.
 7. Ковний Ю.Є. Історичні передумови виникнення та розвитку корупції в Україні / Ю.Є. Ковний // Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід. Наук.-практ. конф.,  28 лютого – 1 березня 2017 р.,  Збірник тез наукових доповідей.  – Львів: ГО «Справа Кольпінга в Україні», – 2017. – С.22-26.

Навчально-методичні публікації

 1. Ковний Ю.Є. Методичні рекомендації та завдання для виконання ІНДЗ та СРС з навчальної дисципліни “Цивільний захист” для студентів заочної форми навчання (за спеціалізованими програмами). – Львів : ЛДФА, 2014. – 17 с.
 2. Ковний Ю.Є. Методичні рекомендації та завдання для виконання ІНДЗ та СРС з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання. – Львів : ЛДФА, 2014. – 15 с.
 3. Ковний Ю.Є. Методичні рекомендації та завдання для виконання ІНДЗ та СРС з навчальної дисципліни “Адміністративне право” для студентів, які навчаються за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. – Львів : ЛДФА, 2014. – 19 с.
 4. Ковний Ю.Є. Основні дидактичні принципи правової підготовки студентів економічного профілю : науково-методична доповідь / Ю.Є. Ковний. – Львів : ЛДФА, 2014. – 8 с.
 5. Ковний Ю.Є. Конституційно-правовий статус ВР України. (Методична розробка з предмету “Правознавство” для студентів 3 курсу денної форми навчання фінансового факультету ЛДФА, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. – Львів: ЛДФА, Видавництво ВТЗНВ, 2013. – 35 с.
 6. Ковний Ю.Є. Основні засади регулювання фінансових механізмів реструктуризації підприємств. / Мін. фін. України. ЛДФА. Методична розробка. Львів 2007. – 23 с.
 7. Ковний Ю.Є. Іноземний досвід здійснення процедури поглинання акціонерного товариства. // Мін. фін. України. ЛДФЕІ. Методична розробка. Львів 2004. – 24 с.

Біографія

Ковний Юрій Євгенійович, 1978 року народження.

1995-2000р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – правознавство;

1998-2001р.р. – юрисконсульт ТзОВ «Віра»;

2001р. – право на заняття адвокатською діяльністю (Свідоцтво № 896);

2001-2004р.р. – аспірантура Інституту регіональних досліджень НАН України (заочна форма навчання);

2002-2004р.р. – старший викладач кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Львівського державного фінансово-економічного інституту;

2004-2006р.р. – доцент кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії;

2006р. – захист дисертаційної роботи на тему: „Організаційно-економічні методи регулювання процесів поглинання підприємств”, науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою;

2007-2010 р.р. – головний консультант Комітету з питань правової політики ВРУ;

2011-2015р.р. – доцент кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії;

2015р.-по теп. час – доцент кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка;

10.2015-01.2016р.р. – член Робочої групи Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ВРУ з розроблення та доопрацювання проекту Закону України «Про зовнішню трудову міграцію»;

01.2016р.-по теп. час – член постійно діючої Міжвідомчої робочої групи  (Мінсоцполітики, Мінюст, МОНУ, МЗС, НБУ, Пенсійний фонд України, ДФС України) з метою розроблення та контролю за практикою застосування «Плану заходів щодо реінтеграції трудових мігрантів і членів їх сімей».

Дисципліни: Правознавство, Господарське право, Міжнародне економічне право.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!