Коцовська Оксана Любомирівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Наукові інтереси

авторське право, суміжні права, договори у сфері корпоративного управління.

Курси

Публікації

Основні праці:
1. Коцовська О. Л. Зміст та основні ознаки адміністративно-правової охорони прав споживачів / О. Коцовська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Випуск 54. – С. 255–262.
2. Коцовська О. Л. Права споживачів як об’єкт адміністративно-правової охорони / О. Коцовська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Випуск 59. – С. 159–166.
3. Коцовська О. Л. До питання про реалізацію органами виконавчої влади адміністративно-правових засобів охорони прав споживачів / О. Коцовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Серія: Юриспруденція. – 2013. – Випуск 5. – С. 93–99.
4. Коцовська О. Л. Суб’єкти адміністративно-правової охорони прав споживачів / О. Коцовська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Випуск 60. – С. 159–164.
5. Коцовская О. Административно-правовые средства охраны прав потребителей в законодательстве Украины: виды и общая характеристика / О. Коцовская // Закон и Жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинэу. – 2013. – № 10 (262). – С. 34–38.
6. Коцовська О.Л. Поняття адміністративно-правової охорони прав споживачів / О. Коцовська // Адміністративне право: стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 вересня 2011 р.). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2011. – С. 481–484.
7. Коцовська О. Л. Систематизація адміністративно-правового законодавства у сфері прав споживачів / О. Коцовська // Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі: матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (м. Київ, 11 квітня 2012 р.). – К.: Вид-во «Юридична думка». – 2012. – С. 149–154.
8. Коцовська О. Правовий статус Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів у світлі Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» / О. Коцовська // Адміністративне право України: сучасність та перспективи розвитку: зб. мат. круглого столу (7 травня 2012 р., м. Київ). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2012. – С. 117–121.
9. Коцовська О.Л. Адміністративно-правові засоби охорони прав споживачів / О. Коцовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XІX звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – С. 119–121.
10. Коцовська О. Л. Поняття засобів адміністративно-правової охорони прав споживачів / О. Коцовська // Актуальні проблеми правотворення у сучасній Україні: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 квітня 2013 р.). – К.: Видавництво Ліра-К. – 2013. – С. 350–353.
11. Коцовська О. Відносини адміністративно-правової охорони прав споживачів / О. Коцовська // Принцип верховенства права та права людини: вибрані роботи учасників V міжнародного науково-практичного форуму (м. Київ, 17-19 травня 2013). – К. – 2013. – С. 85–86.
12. Коцовська О. Л. Адміністративно-правові засоби охорони прав споживачів / О. Коцовська. – Автореферат дис. канд.. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2014. – 21 с.
13. Maciejewski M., Kotsovska O. Internacjonalizacja administracji publicznej. Sprawozdanie z konferencji Lwów, 9 – 12 czerwca 2013 // Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. – Nr. 2 (22). – 2013. – S. 89-94.
14. Коцовська О. Нормативно-правові акти як адміністративно-правові засоби охорони прав споживачів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XX звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 167-170.
15. Nataliya Kvit, Oksana Kotsovska. Informationsfreiheit in der Ukraine – Regelungsdefizite und Probleme. Osteuropa-Recht. 2015. Nr. 1. S. 88 – 97.
16. Коцовська О. Л. Удосконалення органів виконавчої влади, наділених повноваженнями у сфері адміністративно-правової охорони прав споживачів. ХХI звітна конференція юридичного факультету «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні».

Біографія

 (31.Х.1988, м.Львів)

Кандидат  юридичних наук (Адміністративно правові засоби охорони прав споживачів, 2014).

Закінчила з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (2010), аспірантуру (2013).

З 2012 асист. каф. адмін. та фінанс. права Львів ун-ту, з 2015 – асист. каф. інтел. влас., інформ. та корпор. права Львів. ун-ту.

Бл.30 праць.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!