Грищук Оксана Вікторівна

Посада: професор кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: oksana.hryshchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

філософія права, теорія держави і права

Публікації

   Більше 50 наукових праць, зокрема:

  • Філософія права: проблеми та підходи (Львів, 2005, у співавторстві);
  • Основи права України (Львів, 2005, у співавторстві);
  • Філософія: навчальний посібник (Львів, 2005, у співавторстві).
  • Право людини на компенсацію мораль­ної шкоди (загальнотеоретичні аспекти)(Львів, 2006);
  • Людська гідність у праві: філософські проблеми (К., 2007);
  • Взаємозв’язок людини і права: філософсько-правовий аспект (Львів, 2007)
  • До історії розвитку ідеї людської гідності (ХІІІ ст. – ХІХ ст.)
  • Духовне буття людини як основа формування природного права (Львів, 2009)
  • Філософія. Словник: персоналії, категорії, поняття та терміни ( у співавторстві; Львів, 2010 р.)
  • Проблеми правосвідомості особи: навч. пос. (у співавторстві; Львів, 2010 р.)

Біографія

ГРИЩУК Оксана Вікторівна (12.Х.1977, м. Львів) – юрист, канд. юрид. наук (Право людини на компенсацію моральної шкоди: загальнотеоретичні аспекти, 2002), доц. (2007), д-р юрид. наук (Людська гідність у праві: філософський аспект, 2008), проф. (2015). Закінчила з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (1999), аспірантуру (2002). У 2002–05 асист., 2005–09 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2010 проф. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!