Березовська Ірина Романівна

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: afl.dep.law@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

адміністративне право; інформаційне право

Курси

Публікації

1) Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні: монографія / І. Р. Березовська. – Львів : ЗУКЦ , 2014. – 174 с.

2) Березовська І. Р. Теоретико-правові засади інформаційної безпеки / І. Р. Березовська // Митна справа. – 2011. – № 2 (74), ч. 2. – С. 67–71.

3) Березовська І. Р. Елементи механізму адміністративно-правового регулювання взаємодії органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки / І. Р. Березовська // Митна справа. – 2011. – № 3, ч. 2. – С. 215–219.

4) Березовська І. Р. Адміністративно-правова відповідальність у сфері забезпечення інформаційної безпеки: постановка проблеми / І. Р. Березовська, М. Микитюк // Наукові записки ЛУБП. – Вип. № 6. – 2011. – С. 146–150.

5) Березовська І. Р. Концептуальні засади вдосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки держави / І. Р. Березовська // Наукові записки ЛУБП. – Вип. № 7. – 2011. – С. 321–324.

6) Березовська І. Р. Суб’єкти у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні / І. Р. Березовська // Наукові записки ЛУБП. – Вип.10. – 2013. – С. 148-152.

7) Березовська І. Р. Поняття і характеристика структурних елементів механізму застосування адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної безпеки України / І. Р. Березовська // Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 2(87)’2013. – 2013. – С. 31-35.

8) Березовська І. Р. Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах, як загроза інформаційній та національній безпеці України/ І. Р. Березовська // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – Вип.60. – 2014. – С. 185 – 191.

9) Березовська І. Р. Державна інформаційна політика України та основні напрями її вдосконалення / І. Р. Березовська, Д. М. Русак // Міжнародні відносини. Серія економічні науки. –  №4. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2488

10) Березовська І. Р. Міжнародно-правові стандарти реалізації адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної безпеки / І. Р. Березовська // Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки : тези звітної наукової конференції факультету громадської безпеки (24 лютого 2012 р.) / за ред. Т. З. Гарасиміва. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 11–16.

11) Березовська І. Р. Актуальні проблеми та пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері забезпечення інформаційної безпеки України / І. Р. Березовська // Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 грудня 2012 р.). – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2012. – 146с. – С. 6-8.

12) Березовська І. Р. Пріоритетні напрями в управлінні освітою / І. Р. Березовська // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті», 18-19 квітня 2013 р., Львів / відп. ред. Л. Д. Кизименко. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013. – 324 с. – С. 26-28.

13) Березовська І. Р. Незаконний збір та використання персональних даних користувачів соціальних мереж як загроза інформаційній та національній безпеці України / І. Р. Березовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 412 с. – С. 157-159.

14) Березовська І. Р. Вдосконалення правового забезпечення державної інформаційної політики України / І. Р. Березовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 280 с. – С. 71-74.

Біографія

У 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права». Цього ж року стала здобувачем Національної академії внутрішніх справ.

З 2010 – 2012 рр. працювала викладачем кафедри державно-правових дисциплін у Львівському університеті бізнесу та права.

В липні 2012 року успішно захистила дисертацію та здобула науковий ступінь «Кандидат юридичних наук».

З 2012 – 2013 рр. працювала на посаді асистента кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2013 року – асистент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!