Нор Назарій Васильович

Біографія

Нор Назарій Васильович, народився 5 січня 1984 року.

2001 року поступив на навчання на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2006 році, одержавши кваліфікацію “магістр права”

У 2006 році поступив в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка, юридичного факультету за спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність)

В 2006 році був прийнятий на роботу в Шевченківський районний суд м. Львова на посаду помічника судді і звільнений 8.07.2010 з даної посади у зв’язку з призначенням  9.07.2010 на посаду судді Личаківського районного суду міста Львова, де і працюю по даний час.

 

Статті у фахових виданнях України.

Нор Н.В. Характер роз’яснень Пленуму Верховного Суду України,що містяться у його постановах,та їх вплив на формування судової практики при розгляді і вирішенні кримінальних справ/Нор Н.В. Збірник наукових статтей за матеріалами 4 міжнародної науково-практичної конференції,2007рік,том2,С.301-307.
Нор Н.В. Правова природа постанов Пленуму Верховного Суду України та їх роль в механізмі кримінально-процесуального регулювання/Вісник Львівського університету.  Серія юридична,випуск44.-Львів-2007.С.329-337
Нор Н.В. Судова практика в механізмі кримінально-процесуального регулювання та форми її вираження/Вісник Львівського університету. Серія юридична,випуск 47.-Львів-2008.С.257-265
Нор Н.В. Порядок підготовки і прийняття постанов Пленуму Верховного Суду України/Вісник Львівського університету. Серія юридична,випуск 49.-Львів-2009.С.268-274
Тези доповідей.
Нор Н.В. Інтерпретаційні правоположення постанов Пленуму Верховного Суду України та їх роль у застосуванні норм кримінально-процесуального законодавства//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХlV регіональної науково-практичної конференції,6 лютого 2008 року-Львів,2008.-С.354-359.
Нор Н.В. Судовий прецедент як форма вираження судової практики в механізмі кримінально-процесуального регулювання//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XV регіональної науково-практичної конференції,4,5 лютого 2009 року-Львів,2009.-С.386-389.
Нор Н.В. Судовий прецедент в механізмі кримінально-процесуального регулювання//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції,8,9 лютого 2010 року-Львів 2010.-С. 401-404.
Нор Н.В. Clarification of the Supreme Court Of Ukraine in the mechanism of criminal procedure law regulation//Правовова система,громадянське суспільство та держава: матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, 4,6 травня 2006 року- Львів 2006.-С.314-316.
Нор Н.В. Постанови Пленуму Верховного Суду України в механізмі кримінально-процесуального регулювання//Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,27 березня 2008 року-Львів.-С.152-154.
Нор Н.В. Судова правотворчість і практика в механізмі кримінально-процесуального регулювання//Право та економіка:генезис,сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали міжнародної науково-практичної конференції,30 травня 2008 року- Одеса 2008.-С. 369-374.
Нор Н.В. Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine in the mechanism of criminal procedural regulation//Актуальні проблеми прав людини,держави та правової системи:матеріали ІХ міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції,14-16 травня 2010 року-Львів 2010.- С. 325-326.
Нор Н.В. Судовий прецедент в механізмі кримінально-процесуального регулювання//Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності:матеріали науково-практичної  конференції,3 квітня 2009 року-Київ 2009:Київський національний університет внутрішніх справ.-С.659-664.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!