Головна > Кафедри > Цивільного права та процесу > Склад кафедри > Ромовська Зорислава Василівна

Ромовська Зорислава Василівна

 

 

 

доктор юридичних наук

професор

Наукові інтереси: цивільне право, сімейне право.

Праці:

Ромовська З. Права та обов’язки батьків та дітей. – Львів, 1975.

Ромовська З. Аліментні зобов’язання. – Львів, 1975.

Ромовська З. Защита в советском семейном праве. – Львов, 1985.

Ромовська З. Сімейний Кодекс України. Науково-практичний коментар. – Київ, 2002.

Ромовська З. Українське цивільне право. Спадкове право: Академічний кур:с Підручник. / З. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 264 с.

Ромовська 3. В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник / З. Ромовська. - 2-ге вид., допов. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 594 с.

Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності / З. В. Ромовська. – К., 2010

Ромовська З.В. Українське сімейне право / З. В. Ромовська. – К., 2009

Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. (у співавторстві – Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Герц А.А., Дякович М.М., Коссак В.М., Коссак С.М., Лемик Р.Я., Лепех С.М., Мартин В.М., Михайлів М.О., Ромовська З.В., Угриновська О.І., Цікало В.І., Яворська О.С., Якубівський І.Є.)

Співавтор проекту Закону України "Про власність", автор проекту Земельного Кодексу України (1992 р.), автор проекту Закону України "Про регламент Верховної Ради України".

Автор Сімейного Кодексу України.

Член колективу авторів Цивільного Кодексу України. Автор двох книг проекту: "Особисті немайнові права фізичної особи", "Спадкове право" та 7 глав у інших Книгах.

Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з доопрацювання проекту Цивільного Кодексу України. За її дорученням здійснила наукове редагування та доопрацювання більшості статей проекту.

Брала участь в опрацюванні проекту Кримінального Кодексу України та проектів інших законів.

© 2008 "Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка". Всі права застережено
Головна |Мапа сайту