Кафедра кримінального права і кримінології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Утворено наказом ректора Львівського державного університету імені Івана Франка № 158 від 16 лютого 1999 року внаслідок поділу кафедри кримінального права і процесу.

Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних навчальних дисциплін: кримінальне право України, кримінологія, кримінально-виконавче право України. Також на кафедру кримінального права і кримінології покладено забезпечення спеціальних курсів на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня “спеціаліст – юрист” та “магістр права”.

Дисципліни кафедри у різні роки забезпечували провідні фахівці – криміналісти.

У ХІХ столітті на кафедрі працювали, зокрема, Ф. Гризецький, доктор права, декан юридичного факультету у 1894 – 1895 рр., провідний спеціаліст кримінально-виконавчого права, Я. Добрянський, доктор права, знаний дослідник австрійського кримінального права та інші.

У ХХ столітті викладачами кафедри з-поміж інших були: Ю. Макаревич, доктор права, професор університетів м. Кракова та м. Львова, декан юридичного факультету Львівського університету у 1909 – 1910 рр., ректор Львівського університету у 1923 – 1924 рр.

М. Паше-Озерський, доктор права, завідувач кафедри кримінального права і процесу Львівського університету у 1940 – 1941 та 1944 – 1947 рр., ректор Львівського університету у 1944 р.

В. Станік, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права і процесу у 1957 – 1962 рр.

М. Наклович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу, знаний дослідник питань кримінально-правової боротьби з розкраданнями державного та колективного майна.

З грудня 2003 р. завідувачем кафедри обрано доцента А. М. Бойка. Тепер – професор, доктор юридичних наук.

Починаючи з жовтня 2014 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено доктора юридичних наук, професора Бурдіна Володимира Миколайовича (тепер декан юридичного факультету).

Починаючи з вересня 2015 року до листопада місяця 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Василаша Василя Михайловича.
З листопада 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Маркіна Віктора Ігоровича

Зараз на кафедрі займаються науковою діяльністю такі штатні фахівці:

 • Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
 • Марін Олександр Костянтинович, кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана
 • Василаш Василь Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент
 • Панчак Оксана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана
 • Антонюк Наталя Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент
 • Палюх Лідія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент
 • Сенько Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент
 • Маркін Віктор Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри
 • Денькович Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, асистент
 • Шуп’яна Мар’яна Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент
 • Крикливець Дмитро Євгенович – кандидат юридичних наук, асистент
 • Гордієнко Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук, асистент
 • Гриниха Ірина Михайлівна, асистент
 • Ждиняк Наталя Петрівна, асистент
 • Боднарчук Руслан Орестович – асистент
 • Кондра Олександр Ярославович – асистент

Співробітники

в.о. завідувача кафедриМАРКІН Віктор Ігоровичв.о. завідувача кафедри
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентАНТОНЮК Наталія Олегівнадоцент
доцентВАСИЛАШ Василь Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МАРІН Олександр Костянтиновичдоцент (сумісник)
доцентПАЛЮХ Лідія Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)ПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент (сумісник)
доцентСЕНЬКО Микола Миколайовичдоцент
асистентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнаасистент
асистентЖДИНЯК Наталія Петрівнаасистент
асистентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичасистент
асистентКУЧЕВСЬКА Світлана Петрівнаасистент
асистентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнаасистент
старший лаборантМАСНА Галина Богданівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Тести і питання

Плани семінарських занять

Самостійна робота

Дослідження

Аспіранти

Шарван Олена Олегівна – аспірант 4 року навчання ( заочна аспірантура )

тема: “Примирення винного з потерпілим у кримінальному праві України та Польщі: порівняльно-правова характеристика”

науковий керівник: Бойко Андрій Михайлович – професор, доктор юридичних наук

 

Ільницька Світлана Василівна – аспірант 4 року навчання (заочна аспірантура)

тема: “Кримінально-правова охорона конституційного ладу України”

науковий керівник: Бурдін Володимир Миколайович – професор, доктор юридичних наук

 

 

Федик Наталія Зіновіївна – аспірант 2 року навчання

тема: «Кримінологічне дослідження латентної корупційної злочинності».

науковий керівник – Бойко Андрій Михайлович   – професор, доктор юридичних наук

 

Яциніна Марта-Марія Сергіївна аспірант 2 року навчання

Тема: «Кримінальна відповідальність за зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України ( ст.ст. 364, 364-1, 365-2)».

Науковий керівник – Марін Олександр Костянтиновичкандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Кондра Михайло Ярославович аспірант 2 року навчання

Тема: «Реалізація принципу рівності у кримінальному праві України».

Науковий керівник – Хилюк Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Поліщук Арсен Олегович аспірант 2 року навчання

Тема: «Кримінологічна характеристика та запобігання проявам корупції у системі правосуддя».

науковий керівник: Бойко Андрій Михайлович – професор, доктор юридичних наук

 

Гринишин Орест Анатолійовичаспірант 2 року навчання

Тема: «Кримінально-правова охорона свободи договору».

Науковий керівник – Антонюк Наталія Олегівнакандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

Яворська Христина Миронівна аспірант 2 року навчання

Тема: «Телеологічне тлумачення кримінального закону».

Науковий керівник – Марін Олександр Костянтиновичкандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Піддубна Марта Володимирівна аспірант 2 року навчання

Тема: «Імплементація норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України».

Науковий керівник – Сенько Микола Миколайович кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Сюсюкало Зоряна Михайлівна – аспірант 1 року навчання

Тема: «Заходи кримінально-правового впливу за вчинення злочинів у сфері службової діяльності за законодавством України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аспект»

Науковий керівник: Хилюк Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології


Сень Ірина Зеновіївн
а – аспірант 1 року навчання

Тема: «Спеціальні норми у кримінальному праві України»

Науковий керівник: Марін Олександр Костянтинович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Хмиз Мар’яна Василівна – аспірант 1 року навчання  (заочна аспірантура)

тема: «Кримінальна відповідальність за вимагання неправомірної вигоди»

науковий керівник: Марін Олександр Костянтинович  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Федчишин Юрій Юрійовичаспірант 1 року навчання (денна аспірантура)

тема: «Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу(ст.365 КК України)»

науковий керівник: Палюх Лідія Михайлівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

Кузьма Марія Василівна – аспірант 1 року навчання  (вечірня аспірантура)

тема: «Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх»

науковий керівник: Бурдін Володимир Миколайович  –доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології

 

Поліщак Ірина Расімівнааспірант 1 року навчання (заочна аспірантура)

тема: «Призначення покарання, за злочин вчинений у співучасті за кримінальним кодексом України»

науковий керівник: Василаш Василь Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології

 

 

RP_Ochorona osoby_2017

NP_Ochorona osoby_2017

NP_Vlasnist_2017

RP_Vlasnist_2017

RP_Vidpovidalnist nepovnolitnich_2017

NP_Vidpovidalnist nepovnolitnich _ 2017

Науковий гурток

Студентський науковий гурток із кримінального права та кримінології – колектив студентів, які є членами Студентського наукового товариства юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та зацікавлені в дослідженні актуальних проблем кримінального права та кримінології.

Метою діяльності наукового гуртка із кримінального права та кримінології є виявлення та залучення найбільш здібних студентів до наукової роботи із навчальних дисциплін, які є профільними в діяльності гуртка,  та розвиток у них навичок і вмінь, необхідних у подальшій практичній діяльності.

Діяльність наукового гуртка регулюється Положенням про науковий гурток, затвердженим засіданням кафедри від 31.08.2015 року (додається).

5vdbnfkb8wu fnqz9ykncwy vgrxpvnyio ujpadc0cqsg qr2sfggo2s4 yfiwzcet31k

Основними формами діяльності наукового гуртка є:

 • Дискусії/обговорення доповідей учасників;
 • Відвідання судових засідань;
 • Моделювання судових засідань;
 • Екскурсії в органи та установи виконання покарань;
 • Екскурсії в інші органи, дотичні до реалізації кримінальної відповідальності.

Науковий керівник гуртка – Василь Михайлович Василаш, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології.

Староста гуртка – Павло Демчук, студент IV курсу юридичного факультету.

План діяльності

Положення про науковий гурток

hh6et6cfuls

До уваги студентів 3-го курсу: перелік питань на модуль з Кримінального права України (Особлива частина)

05.04.2017 | 20:27

Перелік питань на модуль з Кримінального права України (Особлива частина), який відбудеться  згідно графіка проведення модульного контролю на другий семестер 2016 – 2017 н.р., міститься в розділі  Навчальні курси, у підрубриці Кримінальне право України (Особлива частина).

Читати »

Підготовка наукового висновку за запитом Міністерства Юстиції України

28.03.2017 | 17:53

Кафедрою кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка на прохання Міністерства Юстиції України підготовлено науковий висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо забезпечення його гармонізації з положеннями міжнародного права»
Науковий висновок підготували доцент кафедри кримінального права і кримінології, к. ю. н. Василаш В.М., доцент кафедри кримінального права і кримінології, к. ю. н. Панчак О. Г. доцент кафедри кримінального права і кримінології, к. ю. н. Антонюк Н.О. та доцент кафедри кримінального права...

Читати »

Підготовка наукового висновку за запитом прокуратури Автономної республіки Крим

04.03.2017 | 00:04

Кафедрою кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка на прохання прокуратури Автономної Республіки Крим підготовлено науковий висновок щодо кримінально-правової оцінки діянь, вчинених депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами Севастопольської міської ради, посадовими особами правоохоронних органів Автономної Республіки Крим та посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України» і ст. 111 «Державна зрада» КК України.
Науковий висновок підготували доцент кафедри кримінального права і кримінології...

Читати »

Анонс: Національні судові змагання з міжнародного кримінального права, 11-12.02.2017

06.02.2017 | 18:30

National Moot Court Competition on International Criminal Law
Локальний осередок міжнародної організації «Європейська Асоціація Студентів Права» (ELSA Lviv) організовує всеукраїнський захід у форматі судових змагань – National Moot Court Competition on International Criminal Law (Національні судові змагання з міжнародного кримінального права).
Національні судові змагання з міжнародного кримінального права – це проект, що спрямований на розвиток професійних вмінь студентів-правників, підвищення рівня їх знань у сфері міжнародного кримінального права, а також покращення навичок обґрунтування та захисту власної позиції у письмовому та усному провадженні.
Судові змагання...

Читати »

Відбувся І етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців

17.10.2016 | 12:49

15 жовтня 2016 року на юридичному факультеті відбувся І етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців, який проводиться спільно Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівським національним університетом імені Івана Франка та КЗ Львівської обласної ради “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”.
З вітальним словом до учасників турніру звернулась Голова журі, заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права і кримінології Оксана Панчак. Також до складу журі увійшли доцент кафедри соціального права Володимир Бурак, доцент кафедри конституційного права Віталій Чорненький...

Читати »

Оголошення