Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини
  • Оголошення

Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень була заснована у складі юридичного факультету у 1784 р. Протягом 1784 – 1887 рр. мала назву кафедра німецького та австрійського права». Її очолював професор К. Ліске, який читав історію австрійського права; історію римського права читав доцент (потім професор) Ф. Зьродловський, філософію права – доцент Г. Рошковський. У 1887 р. спільним рішенням ректорату і Сенату Львівського університету (Вченої ради) на юридичному факультеті було створено ще й кафедру історії польського права. Це була друга така кафедра на території австрійського коронного краю Галичини і Лодомерії (першу створено у 1877 р. у Ягелонському університеті м. Кракова). Завідувачами цієї кафедри стали професор Освальд Мар’ян Бальцер, згодом проф. А. Гальбан, проф. П. Домбковський, які були науковцями високого європейського рівня. Після розпаду Австро-Угорщини восени 1918 р. викладачі-австрійці кафедри історії держави і права покинули юридичний факультет. В період польсько-української війни 1918-1919 рр. кафедра як і університет не діяли. Після відновлення роботи у Львівському університеті влітку 1920 р. кафедру давнього польського приватного права очолив проф. П. Домбковський. У 1926 р., після смерті проф. А. Гальбана, додатково (тимчасово) очолив ще й кафедру західноєвропейського права. У 1933 р. у зв’язку із смертю проф. О. Бальцера об’єднано кафедру історії устрою та права польського (яку очолював О. Бальцер) та кафедру історії давнього польського приватного права в одну – кафедру історії устрою і польського права. Її очолив проф. П. Домбковський. За роки радянської влади проф. П. Домбковський залишився завідувачем кафедри загальної історії держави і права. На кафедрі, крім того, у той час працювали доц. О. Надрага і асистенти П. Ільків і Л. Паулі. До цієї ж кафедри передано предмет «Римське право» (його читали доц. О .Надрага і асистент П. Ільків). В роки Другої світової війни кафедра як і Львівський університет вцілому не діяла. Після відновлення в 1944 р. роботи Львівського університету, створено кафедру теорії та історії держави і права. Під такою назвою кафедра функціонувала до 2008 р. У різні роки кафедру очолювали П. Домбковський (1944 – 1946 рр.), проф. П. Недбайло (1946 – 1954 рр.), доц. В. Калинович (1954 – 1960 рр.), проф. В. Сокуренко (1960 – 1990 рр.), проф. Б. Тищик (1990 – 2008 рр.). Згідно з рішенням Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка і наказу ректора з 10 квітня 2008 року кафедру теорії та історії держави і права поділено на кафедру історії держави, права та політико-правових учень та кафедру теорії та філософії права. Кафедру історії держави, права та політико-правових учень з 2008 р. очолює Тищик Б.Й. – заслужений професор Львівського національного університету, заслужений юрист України, який є одним з провідних вчених в галузі історії держави і права, свого роду «патріархом» цієї науки, його ім’я як авторитетного науковця і досвідченого педагога широко відоме в Україні і за її межами. Сьогодні на кафедрі Історію держави і права України читають проф. І.Й. Бойко, проф. М.М. Кобилецький, доц. Шевчук Л.Е; Історію держави і права зарубіжних країн читають проф. Б.Й. Тищик, доц. А.В. Кольбенко, доц. О.В. Липитчук, доц. О.М. Ригіна, к.ю.н. Х.М. Моряк-Протопопова; Історію політичних і правових вчень доц. Т.Г. Андрусяк, доц. А.Ф. Коваль, доц. А.М. Федущак-Паславська; римське приватне право доц. А.М. Федущак-Пасласвька, проф. М.М. Кобилецький, доц. О.М. Ригіна. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є актуальні проблеми історії держави і права, історії політичних і правових учень.

Детальніше:

проф. Б.Й. Тищик “Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри).”

проф. І.Й. Бойко, доц. В.С.Кахнич “Становлення та розвиток історико-правової науки і школи на юридичному факультеті Львівського університету.”

Співробітники

завідувачБОЙКО Ігор Йосиповичзавідувач
професорТИЩИК Борис Йосиповичпрофесор
доцентАНДРУСЯК Тарас Григоровичдоцент
доцентКОВАЛЬ Андрій Федоровичдоцент
доцентКОЛЬБЕНКО Андрій Володимировичдоцент
доцентЛИПИТЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївнадоцент
доцентФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівнадоцент
доцентШЕВЧУК Ліліана Едуардівнадоцент
лаборантБРИНЕЦЬКА Юлія Володимирівналаборант
лаборантРИБАК Юлія Олегівналаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

  • Навчальні матеріали на 2017/2018 навчальний рік:

 

Самостійна робота / денне навчання на 2017/2018 навчальний рік:

Самостійна робота / заочне навчання на 2017/2018 навчальний рік:

Дослідження

Аспіранти

П І Б Тема дисертації наук.керівник
1 Юркевич Марта Михайлівна Становлення і конституційний розвиток республіки у Туреччині (ХХ-ХХІ ст.) проф. Тищик Б.Й.
2 Бойко Ліля  Михайлівна Становлення та розвиток органів сільського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) проф. Кобилецький М.М.
3 Лабачук Христина Василівна Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1803 р. та їх практика застосування у Східній Галичині проф. Тищик Б.Й.
4 Гутів Богдан Ігорович Становлення та розвиток міста-держави Ватикан (історико-правове дослідження) проф. Тищик Б.Й.
5 Пиртко Михайло Сергійович Державно-правові реформи в Австрії у 40-90-х роках ХУІІІ ст. доц. Кольбенко А.В.
6 Галабурда Тарас Ігорович Кримінальне судочинство в Галичині за австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 р.» проф. Бойко І.Й.
7 Ковальчук Іван Васильович Правові основи організації і діяльності крайових судів у Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини (1850-1918 рр.) проф. Бойко І.Й.
8 Гнатишин Марта Богданівна Правові основи організації діяльності органів державної влади Холмської губернії проф. Кобилецький М.М.
9 Петрів-Буряк Анна Михайлівна Розвиток правової освіти і науки в Українському вільному  університеті у Празі (1921-1945): історико-правове дослідження доц. Федущак-Паславська Г. М.

 

20 квітня 2017 р. відбувся круглий стіл: «Ранні державні утворення на території України. Початки Української державності: дискусійні питання».

21.04.2017 | 15:49

В залі засідань юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 20.04.2017 р. з ініціативи кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету і правничої комісії НТШ відбувся круглий стіл на тему: «Ранні державні утворення на території України. Початки Української державності: дискусійні питання».
Доповідач к.і.н. доц. Ольга Михайлівна Щодра та учасники круглого столу обговорили питання, які стосуються ознак державності на прикладі ранніх державних утворень на території України, співвідношення понять суспільного і технологічного процесу, недоліків формаційного підходу до вивчення історії держави і...

Читати »

Анонс: круглий стіл на тему: «Ранні державні утворення на території України. Початки Української державності: дискусійні питання», 20.04.2017

10.04.2017 | 19:02

20 квітня 2017 р. о 13.30 в залі засідань юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з ініціативи кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету і правничої комісії НТШ відбудеться круглий стіл на тему: «Ранні державні утворення на території України. Початки Української державності: дискусійні питання»
В роботі круглого стола візьмуть участь:
проф. Тищик Б.Й., проф. Бойко І.Й., проф. Кобилецький М.М., проф. Гураль П.Ф., проф. Войтович Л.В., доц. Андрусяк Т.Г., доц. Кольбенко А.В., доц. Коваль А.В., доц. Липитчук О.В....

Читати »

Курсові роботи

31.03.2017 | 09:48

Повідомляєм, що курсові роботи необхідно здати на кафедру до 15.04.2017 р. (п’ятниця).

Читати »

Команда «Історики-юристи» перемогла у ІІ Студентському історичному турнірі імені Михайла Грушевського

28.03.2017 | 12:00

Команда «Історики-юристи» під керівництвом Святослава Угрина студента першого курсу юридичного факультету Львівського Львівського національного університету імені Івана Франка перемогла у ІІ Студентському історичному турнірі імені Михайла Грушевського, який відбувся 21-23 лютого 2017 р. у М. Львові. Участь в взяли команди Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Запорізького національного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава...

Читати »

Оголошення

Оголошення

Графік ліквідації заборгованостей у період з 30.05.2017 по 2.06.2017 по предмету «Історія держави і права України» для Юрд-14, Юрд-17, Юрд-18, Юрд-1-А, Юрд-1-Г і по предмету «Римське приватне право» для Юрд-12, Юрд-18, Юрд-1-Г:

29.05.2017 (понеділок) з 12.00 до 14.00 – приймає Моряк-Протопопова Х. М.

30.05.2017 (вівторок) з 9.30 до 13.30 – приймає Липитчук О.В.

 

Оголошення

До уваги студентів першого курсу!

Модуль з історії держави і права України/повторно для усіх потоків першого курсу, відбудеться відповідно до розкладу 11.05.2017 р. в ауд. Г-415. о 13.10 (після третьої пари).

 

Оголошення

До уваги студентів першого курсу!

Модуль з історії держави і права України відбудеться відповідно до розкладу 4.05.2017 р. в ауд. Г-415.:

І потік (Юрд-11,  Юрд-12, Юрд-13, Юрд-14)  – о 13.10  (лектор – проф. Бойко І. Й.)

ІІ потік (Юрд-15,  Юрд-16, Юрд-17)  – о 15.00  (лектор – доц. Шевчук Л. Е.)

ІІІ потік (Юрд-18,  Юрд-19, Юрд-1-А)  – о 9.50  (лектор – к.ю.н. Моряк-Протопопова Х. М.)

ІV потік (Юрд-1-Б,  Юрд-1-В, Юрд-1-Г, Юрд-1-Д)  – о 11.30  (лектор – проф. Кобилецький М. М.)

Графік захисту курсових

До уваги студентів 1 курсу денної форми навчання!

Консультація до модуля з навчальної дисципліни «Римське приватне право» відбудеться 25 квітня 2017 року о 13. 30.

Просимо старост груп попередньо звертатися на кафедру

 

Тестові завдання на модуль з Історії держави і права України

Анонс:круглий стіл на тему: «Ранні державні утворення на території України. Початки Української державності: дискусійні питання»

20 квітня 2017 р. о 13.30 в залі засідань юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з ініціативи кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету і правничої комісії НТШ відбудеться круглий стіл на тему: «Ранні державні утворення на території України. Початки Української державності: дискусійні питання»

В роботі круглого стола візьмуть участь:
проф. Тищик Б.Й., проф. Бойко І.Й., проф. Кобилецький М.М., проф. Гураль П.Ф., проф. Войтович Л.В., доц. Андрусяк Т.Г., доц. Кольбенко А.В., доц. Коваль А.В., доц. Липитчук О.В., доц. Моряк-Протопопова Х.М., доц. Федущак-Паславська Г.М., доц. Шевчук Л.Е., доц. Шуст Р.М., доц. Щодра О.М., доц. Семків В.О., доц. Білостоцький С.М., викладач Новосядло І.Ю.
Запрошуються усі бажаючі

Модуль з історії держави і права Українм відбудеться 4.05.2017 р.

На модуль винесено наступні теми:
– Тема 4. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА В СЕРЕДИНІ ХVІ – ХVІІІ СТ.
– Тема 5.КОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА У XVIII СТ.
– Тема 6. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В СКЛАДІ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ (1772-1918 РР.).
– Тема 7. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1783 – 1917 РР.).
– Тема 8. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917–1920 РР.).

Повідомляєм, що курсові роботи необхідно здати на кафедру до 15.04.2017 р. (п’ятниця).

2017 03 21 Перелік затверджених тем курсових робіт та їхніх наукових керівників

Модуль з «Історії держави і права зарубіжних країн» (талон № 2) відбудеться 31.01.2017 р. (вівторок) о 10.00 в ауд Г-415.

Графік відпрацювань заборгованостей по предметам кафедри у січні 2017 р.

Графік проведення методологічних семінарів