Юридичний самозахист

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Бедрій М. М.
Гончаров В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які не є фахівцями в галузі права. Мета дисципліни – допомогти студентам освоїти прості та ефективні прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань. Завданням дисципліни є формування у студентів практичних вмінь та навичок юридичного захисту від зловживань правом, правопорушень, посадових зловживань, корупційних та інших протиправних дій. Слухачі зокрема навчаться: як правильно поводитись у випадку затримання поліцією (до зустрічі з адвокатом), обшуку житла, виклику в поліцію чи прокуратуру; як правильно складати звернення до органів державної влади та ін.; як юридично грамотно протидіяти порушенню цивільних, політичних, соціальних (на відпустку, страйк, соц. допомогу тощо) та інших прав.

Рекомендована література

Базова література

 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
 2. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник. – Київ, 2013.
 3. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: Підручник / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – Київ: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
 4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
 5. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми, 2015.
 6. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 7. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 8. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 9. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 10. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: rada.gov.ua.
 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: president.gov.ua.
 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: kmu.gov.ua.
 4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua/
 5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму