Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Сенько М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124доцент Сенько М. М.

Опис курсу

Мета: формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Предмет: вивчення теоретичних та практичних проблем запобігання та протидії корупції в Україна.

Зміст дисципліни:

  1. Поняття та ознаки корупції.
  2. Корупційні правопорушення.
  3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
  4. Заходи, спрямовані на запобігання і протидії корупції.
  5. Відповідальність за корупційні правопорушення.
  6. Перспективи подолання корупції в Україні.