Правове регулювання соціальних допомог в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Синчук С. М.
516Ласько І. М.
516доцент Стрепко В. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516професор Синчук С. М.
Ласько І. М.
доцент Стрепко В. Л.
доцент Бурак В. Я.
Фурик І. Я.
Швець Д. Ю.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальні допомоги за законодавством України» є здобуття теоретичних знань щодо призначення та виплати соціальних допомог громадянам в Україні – правові умови та підстави виникнення права на соціальні допомоги; розмежування страхових та не страхових соціальних допомог, правовий статус зобов’язальних та правоможних суб’єктів  та інші питання, пов’язані з реалізацією права особи на соціальні виплати, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм соціального законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальні допомоги за законодавством України» є ознайомлення студентів із законодавством України про соціальні допомоги, актів вищих судових інстанцій, аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Матеріали

Тема 1 Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України 2017

Тема 2 Страхова допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 2017

Тема 3 Страхові виплати у випадку нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності 2017

Тема 4 Страхові соціальні виплати на випадок безробіття 2017

Питання на модуль Соціальні допомоги