Повноваження та форми діяльності народного депутата України та їх удосконалення

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кобрин В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024Кобрин В. С.

Опис курсу

Спеціальний курс передбачає поглиблене вивчення законодавства України, що розкриває питання повноважень та форм діяльності народного депутата України та шляхів їх удосконалення. Актуальність даного спецкурсу обумовлюється новими тенденціями розвитку українського парламентаризму загалом та статусу народного депутата, зокрема, необхідністю перегляду та наукового аналізу законодавства, що регулює питання діяльності народного депутата у Верховній Раді України та поза її межами, врахування європейського досвіду у даних питаннях та намаганням впроваджувати принципи імперативно – партійного мандату народного депутата України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму