Охорона прав та інтересів осіб в нотаріальній діяльності (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дякович М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Дякович М. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань щодо особливостей захисту суб’єктами нотаріальної діяльності своїх прав у порядку цивільного судочинства, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, що регулюють зазначену сферу відносин.
Предмет: Охорона прав та інтересів осіб в нотаріальній діяльності.

Матеріали

Охорона прав та інтересів осіб в нотаріальній діяльності КомплексОхорона прав та інтересів осіб в нотаріальній діяльності Робоча програма