Нотаріальний процес (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лемик Р. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Лемик Р. Я.

Опис курсу

Мета: формування у студентів необхідних знань про організаційну будову нотаріату в Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила вчинення нотаріальних дій і порядок вчинення окремих нотаріальних дій, а також розвиток вміння правильно та свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань, пов’язаних з діяльністю нотаріату.
Предмет: нотаріальне законодавство, яке регулює відносини, що виникають під час вчинення нотаріальних дій.