Конституція і конституціоналізм: питання теорії та практики

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бориславська О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Бориславська О. М.

Опис курсу

Спецкурс присвячений теоретичним та практичним питанням функціонування системи конституціоналізму, ролі конституції в сучасній конституційній державі, а також доктринальним та прикладним проблемам прийняття, зміни та реалізації Конституції України

Рекомендована література

1. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / Е.Р.С. Аллан / переклад з англ. Семків Р. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 385 с.
2. Бориславська О. Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління // – Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61. – 2015. – С. 247-256.
3. Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України // Вісник Конституційного Суду України – 2015. – №6. – С. 48-57.
4. Гаєк Ф.А. Конституція свободи: Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2002. – С. 139-255.
5. Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 511 – 528.
6. Лок Дж. Два трактати про врядування // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 327 – 351.
7. Монтеск’є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 387 – 443.
8. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. – Львів: Астролябія, 2003. – 219 с.
9. Фукуяма Ф. Всесвітня ліберальна революція / Ф. Фукуяма / Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге видання (перероблене). – К.: Видавничий дім “ПРОСТІР” “СМОЛОСКИП”. – 2009. – С. 1054 – 1060.
10. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – Харків: Консум, 2002. – 292 с.

Матеріали

Проблеми конституції та конституціоналізму в Україні – Тести

Проблеми конституції та конституціоналізму в Україні – Методичка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму