Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Бориславський Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012доцент Бориславський Л. В.

Опис курсу

Спеціальний курс “Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування” чи “Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування” є однією з вибіркових навчальних дисциплін конституційно-правового циклу, які читаються студентам юридичного факультету.
Тематика конституційно-правової відповідальності за останні роки стала однією з найбільш затребуваних і обговорюваних в науці конституційного права, про що свідчать праці, статті, присвячені відповідальності різних суб’єктів конституційно-правових відносин, зокрема органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
В радянський період використання мір конституційно-правової відповідальності, вивчення вказаного інституту і впровадження традиційних для демократії санкцій стримувалося в силу наявності жорсткої партійної ієрархії і неправових методів вирішення конфліктів між різними суб’єктами конституційно-правових відносин. В Україні вперше в законодавстві було закріплено, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
Відповідальність органів місцевого самоврядування перед державою виконує ключову роль в забезпеченні єдності і правового простору і режиму законності при здійсненні місцевої влади.
Вивчення даного курсу дозволить висвітлити більшість теоретичних підходів до розуміння і різновидності відповідальності в конституційному праві, сконструювати науково-тактичну модель застосування конституційно-правових санкцій щодо органів і посадових осіб місцевого самоврядування; дати детальний опис законодавчої формули різних мір конституційно-правової відповідальності, науковий аналіз обраної законодавцем схеми застосування тих або інших санкцій; уточнити процесуальний механізм застосування санкцій конституційно-правової відповідальності, вживати заходів з підвищення ефективності і вдосконаленню правозастосовної практики.
Що дасть вивчення спецкурсу?
Студентам на конкретних прикладах буде проілюстровано можливі варіанти притягнення до конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також представницьких органів місцевого самоврядування тощо.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Борденюк В.І. Децентралізація державної влади і місцевого самоврядування: поняття, суть та форми (види) Право України 2005, № 1, с.21-25.
2. Бориславська О. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад. Л. ПАК, 2005.
3. Гетьман А. Концептуальні засади модернізації конституційної моделі територіального устрою України. Вісник Конституційної Асамблеї № 1/2013, с. 325-329.
4. Гураль П.Ф. Поняття та сутність територіальної громади. Вісник ЛНУ. Серія юридична. Л. 2000, вип.. 35, с. 200-208.
5. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування . Право України. 2003, № 10, с. 29-32.
6. Ковріга О. Відповідальність органів місцевого самоврядування за неправомірні дії. Право України 2001, №2.
7. Краснікова О.В. Конституційна відповідальність в системі захисту правового статусу суб’єктів місцевого самоврядування. Автореферат. О. 2004.
8. Проблеми формування доброчесного, належного місцевого самоврядування. Зб. матер. К. 2008.