Конституційно-правова відповідальність Глави держави, члена парламенту та Уряду в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бориславський Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бориславський Л. В.

Опис курсу

Спецкурс: “Конституційно-правова відповідальність Глави держави, члена парламенту та Уряду в Україні” є однією з вибіркових навчальних дисциплін конституційно-правового циклу, які читаються студентам юридичного факультету.
Питання про конституційно-правову відповідальність стає в Україні все більш актуальним у зв’язку з розвитком конституційно-правового законодавства поскільки зростаюча кількість конституційно-правових відносин неминуче потребує нових мір, підстав відповідальності і в цілому її вдосконалення. Активно розвивається конституційно-правова відповідальність суб’єктів з особливим конституційно-правовим статусом, зокрема Уряду, Парламенту та Глави держави.
В спецкурсі розглядається порядок і процедура дострокового припинення повноважень Президента України як глави держави з урахуванням принципу президентського імунітету аналізується діяння, за вчинення яких може наступати конституційно-правова відповідальність. Даний інститут розглядається елемент системи стримувань і противаг, необхідний при організації влади на основі розподілу влад. Показується, що відставка чи прийняття резолюції недовіри може служити засобом вирішення конфлікту між законодавчою і виконавчою владою, а також виступати мірою відповідальності законодавчого органу за порушення закону або правил його діяльності. Проводиться ділова гра про усунення Глави держави з поста в порядку імпічменту.
Даний інститут розглядається елемент системи стримувань і противаг, необхідний при організації влади на основі розподілу влад. Показується, що відставка чи прийняття резолюції недовіри може служити засобом вирішення конфлікту між законодавчою і виконавчою владою, а також виступати мірою відповідальності законодавчого органу за порушення закону або правил його діяльності.
Розкриваються конституційні підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та його обмеження.
Значна увага звертається на різну природу і організаційні форми відповідальності Уряду. Розділяється політична і юридична відповідальність Уряду і на прикладах різниця цих видів відповідальності. Дається відповіді на то, перед ким і за що наступає відповідальність Уряду, які інститути і процедури застосовуються при її реалізації. Що означає колегіальна і індивідуальна відповідальність стосовно Уряду?
Що дасть відвідування спецкурсу?
В результаті опанування матеріалу спецкурсу студенти володітимуть основами конституційно-правових знань, які дозволяють вирішувати питання щодо конституційно-правової відповідальності суб’єктів з особливим конституціно-правовим статусом.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література.
1. Авер’янов В.Б. Відповідальність уряду перед парламентом у системі “стримувань і противаг” Бюлетень МЮУ, 2005, 2(40).
2. Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці ЄС та України Право України 2007, №4.
3. Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. Х.: Право, 2008, 220с.
4. Бориславський Л.В. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Матеріали XI конференції. ЛНУ, 2005.
5. Бориславський Л.В. Державні органи як суб’єкти конституційно-правової відповідальності. Матеріали XVII конференції. ЛНУ. 2011.
6. Кривенка Л. Конституційна відповідальність глави держави Віче, 2001, №10.
7. Майданник О.О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти. Право України 2001,№2.
8. Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід . – К. 2002, 253с.
9. Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання. Юридичний журнал 2008, №10.
10. Лютенко К. Особливовсті набуття та припинення повноважень Верховної Ради України. Вибори та демократія: науково-просвітницький журнал, 2010, №4.
11. Слонська І. Верховна Рада України як суб’єкт конституційно-правової відповідальності. Право України, 2011, №5.