Історія публічної адміністрації (освітньо-професійна спеціалізація)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Кобилецький М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Кобилецький М. М.

Опис курсу

Мета: оволодіння особами, що здобувають вищу освіту, поглибленими знаннями місцевого самоврядування сучасної Української держави з врахуванням історичного досвіду самоврядування України, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Предмет: розвиток місцевого самоврядування на різних етапах історії української державності та права. Особлива увага звертається на аналізі історичних першоджерел та їх характеристиці.

У результаті вивчення дисципліни «Історія публічної адміністрації» здобувач вищої освіти повинен:

знати: 

  • закономірності та особливості становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні;
  • зміст найважливіших нормативних актів;
  • місцеве самоврядування на українських землях в різні періоди в складі держав яких перебували ці землі;

вміти:

– аналізувати історичні джерела права (ІХ – ХХ ст.), робити власні висновки і узагальнення набутого історико-правового досвіду з метою удосконалення чинного законодавства України про місцеве самоврядування;

– аналітично мислити, самостійно систематизувати матеріал з даного спецкурсу;

– орієнтуватися у нормативному матеріалі, знайти джерела місцевого самоврядування в Україні в українській та іноземній літературі;

– дати характеристику важливих державно-правових і політичних умов в Україні, так і в окремих визначених державах.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму