Децентралізація публічної влади в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
924професор Гураль П. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Гураль П. Ф.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Децентралізація влади в Україні» покликана поглибити знання щодо необхідності та здійснення важливої реформи децентралізації влади. Суть якої визначити й удосконалити територіальну основу місцевого самоврядування та виконавчої влади; розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів. (Найбільш важливі для людей повноваження необхідно передати на найблищий до людей рівень влади);
Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. (Передати основні повноваження місцевих державних адміністрацій органам місцевого самоврядування. Виконавчій владі залишити тільки права контролю); визначити потреби ресурсів на кожному рівні. Необхідно повністю оновити бюджетну систему. Громади повинні мати власні бюджети, можливість об’єднувати зусилля і фінанси. Тоді в них з’являться ресурси для вирішення нагальних питань і розвитку;
Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою. (Тоді громадяни будуть розуміти, що від їхнього голосування залежить чи добре працюватиме місцева влада).

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в електронних фондах мережі Internet:
1) Конституція України [Електроний ресурс]- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2) Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) [Електроний ресурс]- Режим доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
3) Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [Електроний ресурс]- Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
4) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»[Електроний ресурс]- Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»[Електроний ресурс]- Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF
6) Прес-центр ініціативи «Децентралізація влди» [Електроний ресурс]- Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/
7) Казюк Я.М. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад: перше півріччя 2016 р. [Електроний ресурс]- Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Monitoriing_OTG.pdf
8) Казюк Я.М. Виконання доходів місцевих бюджетів за 9 місяців 2016 року [Електроний ресурс]- Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Broshura_9_misyaciv_(ostat_var).pdf
9) Агенція інформації та аналітики Гал-Інфо громади насамперед відновлюють інфраструктуру [Електроний ресурс]- Режим доступу:http://galinfo.com.ua/
10) Офіційний веб-сайт Львівської обласної державної адміністрації – Обласна рада розглянула проект Перспективного плану об’єднання територіальних громад [Електроний ресурс]- Режим доступу: http://loda.gov.ua/news?id=17392
11) Малієнко О. обєднання громад і перспективний план: від моделювання до реалізації// ж-л. Віче, № 17, вересень 2015.
12) Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін.. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – к. : тов. «Софія». – 2012. 128 с.
13) Гураль П. Система місцевого самоврядування в Україні та проблеми її модернізації // Бидгосько-Львівські студії. Право – Місцеве самоврядування – Економіка т. 1 Bydgoszcz 2015. c. 19-27.
14) Гураль П. Децентралізація влади в Україні: теорія і практика. // Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні/ матеріали XXI звітної науково-практичної конференції ч. 1, 4-5 лютого 2016 р.) Львів. 2016. С. 134-137.
15) Гураль П. Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща.// Студії з права, адміністрації та управління університету Казимира Великого в Бидгощі. Бидгосько-Львівський випуск – Право – Місцеве самоврядування – економіка. № 9. – 2016 р. с. 215- 226.
16) Дзюпин М. Перший рік добровільного об’єднання громад: судова практика: [Електроний ресурс]- Режим доступу: http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/21728.aspx

Матеріали

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні